Algemene informatie

Datum:
Address:
KBC Havenlaan 2 1080 Brussel België
Prijs:
Prijzen

Exclusief en gratis voor GUBERNA-leden.

Een vergoeding van 75 euro (excl. BTW) zal in rekening worden gebracht in geval van niet opdagen zonder voorafgaande kennisgeving.

Punten:
Punten
1

De Algemene Ledenvergadering 2023 van GUBERNA zal opnieuw fysiek plaatsvinden in KBC te Brussel. Na drie digitale edities kijken we er erg naar uit om onze leden opnieuw te verwelkomen voor een inspirerende vergadering. 

Het hoofdthema van het evenement zal "Groei versus Ontgroening" zijn: een relevant debat? 

De overgang naar een duurzamere toekomst vergt keuzes. Zullen we door voortdurende innovatie, gevoed door ESG-beleggingen en de ontwikkeling van nieuwe lucratieve bedrijfsmodellen, verder kunnen bouwen op ons huidige economische ideaal van eeuwige groei?  

Of is de redding te vinden in de economische theorie van degrowth, geboren begin jaren zeventig, gebaseerd op het idee dat een oneindige expansie van de economie niet verenigbaar is met eindige planetaire hulpbronnen.  

Misschien leidt het debat zelf de aandacht af van de urgentie om te handelen en belemmert het de totstandkoming en invoering van oplossingen? 

Wij kijken uit naar de verschillende perspectieven van onze sprekers op dit thema tijdens hun korte expertises. Daarna zal een interactieve discussie plaatsvinden op basis van uw input en vragen. 

We vervolgen de avond met onze Algemene Ledenvergadering. Waarover u te zijner tijd meer gedetailleerde informatie zult ontvangen.  

Zoals altijd sluiten we de vergadering af met een cocktail & netwerkgedeelte, genereus aangeboden door onze gastheer.

Programma

16:30

Onthaal en registratie

17:00

Inleiding

  • Sandra Gobert, Executive director GUBERNA
17:05

Expert Talks

  • Mr. Geert Noels
  • Prof. Bruno Colmant
  • Prof. Valérie Trouet
17:35

Interactieve discussie

  • Op basis van vragen in het publiek
18:00

Algemene ledenvergadering

19:00

Networking & cocktail