Algemene informatie

Datum:
Address:
BELFIUS Rogier Tower Karel Rogierplein 11 1210 Brussel (St Josse ten Node) België
Prijs:
Prijzen

Dit event staat open voor leden en niet-leden. De deelnemers kunnen gratis deelnemen.

“Better boards, better organisations, contributing to a better world”. Deze slagzin geldt voor elke organisatie en dus zeker ook voor ziekenhuizen. In dat kader werd in 2019 op initiatief van GUBERNA het Hospital Governance Forum gelanceerd. Het doel van het forum is om de leden van GUBERNA die actief zijn in de ziekenhuissector samen te brengen. Dit platform biedt hen de kans om ervaringen over allerhande kwesties met betrekking tot het bestuur van ziekenhuizen uit te wisselen tussen peers. Gezien de grote veranderingen in deze sector, besteden we hier bijzondere aandacht aan en ontwikkelen we initiatieven en tools om de actoren in de sector te ondersteunen bij de governance uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden. Concreet komt het Hospital Governance Forum minimaal twee keer per jaar samen om een specifieke governance dimensie te bespreken. Indien relevant publiceert GUBERNA een praktisch rapport over het besproken onderwerp (u vindt deze hier, hier, en hier).  

Tijdens de 6e editie van het Hospital Governance Forum staan we stil bij de stand van zaken inzake de ziekenhuisnetwerken. In de wet op de ziekenhuisnetwerken werd bepaald dat elk ziekenhuis tegen 2020 deel moest uitmaken van een netwerk. Zo’n ziekenhuisnetwerk moet over een erkend rechtspersoon beschikken, moet geografisch aansluitend zijn, en moet samenwerken op het vlak van (basis)zorg. Dat samenwerking tussen ziekenhuizen cruciaal is om een duurzaam en kwalitatief zorgaanbod te garanderen staat buiten kijf. De praktijk in 2023 toont echter een wisselend succes gaande van het actief uitwerken en een intentie tot uitvoeren van een regionaal zorgstrategisch plan, tot situaties van stand-still en zelfs dreigende splitsing van bestaande netwerken. Praktijkonderzoek heeft dan ook aangetoond dat er diverse additionele pistes ontwikkeld worden.  

Tijdens het volgende Hospital Governance Forum wil GUBERNA een aanzet doen om te reflecteren vanuit een globaal kader. We bekijken bestaande modellen met pro- en contra. Wat kan de heterogeniteit inzake individuele ziekenhuis governance en netwerk governance ons leren? Wat werkt goed? Wat werkt minder goed? Waarom? Wat zijn mogelijke alternatieven? Daarnaast zal ook bijkomende aandacht worden gevestigd op de rol van de overheid als meta-governor.   

Houd er rekening mee dat er een toeslag van €75 (excl. btw) in rekening wordt gebracht als u niet komt opdagen zonder voorafgaande kennisgeving.

Programma

13:00

Welkom

13:30

Introductie door GUBERNA

13:35

Introductie en positionering van het debat

  • Prof Dr. Lutgart Van den Berghe
13:50

Panelgesprek visie ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken op de uitdagingen, afsluitend met hun verwachtingen over de rol van de overheid

  • Bernard Coulie (Voorzitter Groupe Jolimont) 

  • Renaud Witmeur (CEO Academisch Ziekenhuis Brussel (H.U.B.)) 

  • Eric Van Zele (Voorzitter E-17 ziekenhuisnetwerk) 

  • Koenraad Vandewoude (Voorzitter Jan Yperman ziekenhuis)

  • Moderatoren: Anne De Paepe (Voorzitter Ziekenhuisnetwerk Mira) & Jacques van Rijckevorsel (Voorzitter Ziekenhuisnetwerk H.uni)

 

14:50

Pauze

15:10

Panelgesprek met vertegenwoordigers van de overheid met hun visie op de rol van de overheid in deze problematiek

  • Johan Kips (Kabinet minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke) 

  • Karine Moykens (Secretaris-generaal van Departement Zorg) 

  • Miguel Lardennois (Kabinet minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie, Netheid, Participatieve Democratie,Sociale Actie en Gezondheid Alain Maron) 

  • Moderatoren: Anne De Paepe (Voorzitter Ziekenhuisnetwerk Mira) & Jacques van Rijckevorsel (Voorzitter Ziekenhuisnetwerk H.uni)

16:10

Conclusie

16:20

Netwerkmoment