Hospital Governance Forum

Hospital Governance Forum 2021 (5de editie)

 • Public
 • GUBERNA
Brussels44Center
Forum
Brussels44Center Passage 44 1000 Brussel België

De rol van artsen in de governance van ziekenhuizen

Naar een co-governance aanpak?

Tijdens de vijfde editie van het Hospital Governance Forum staan we stil bij de rol van de artsen in de governance van ziekenhuizen. Dat de inspraak van artsen cruciaal is om op een efficiënte en effectieve manier een modern ziekenhuis te besturen staat buiten kijf. De afstemming en het medebestuur tussen artsen en ziekenhuizen (cf. directie en bestuur) is dan ook verankerd in de huidige ziekenhuiswet, die het referentiekader is voor de vormgeving van de ziekenhuis governance. Vanuit governance oogpunt zit er in de ziekenhuiswetgeving o.i. echter een ‘weeffout’, omdat de noodzakelijke coördinatie tussen het (zelfstandig) artsencorps enerzijds en het hiërarchisch gestructureerd ziekenhuis anderzijds, enkel georganiseerd wordt via het (al dan niet verzwaard) adviesrecht van de medische raad. Dit leidt tot complexe en (heel) trage besluitvorming. Het is immers moeilijk om op een efficiënte en effectieve manier een modern ziekenhuis te besturen via een permanent gespannen ‘onderhandelingsproces’. 

Praktijkonderzoek heeft dan ook aangetoond dat er diverse additionele pistes ontwikkeld worden om de artsen meer inspraak te geven, of zelfs te evolueren in de richting van een heuse co-governance gebaseerd op vertrouwen en een cultuur van transparantie en overleg. De toverformule bestaat daarbij uiteraard niet en de kunst bestaat erin het meest optimale model te kiezen, rekening houdende met de specifieke situatie en de strategische en financiële uitdagingen, waarmee het ziekenhuis geconfronteerd wordt. Daarom doet GUBERNA met het Hospital Governance Forum een aanzet om te reflecteren vanuit een globaal kader rond de mogelijke componenten van een co-governance aanpak. 

Programma

14:00

Welkom

Ewout Görtz - Junior Researcher GUBERNA

14:15

Introductie

Ewout Görtz - Junior Researcher GUBERNA

14:20

Conceptuele introductie - Co-governance: what’s in a name?
Prof. Dr. Lutgart Van Den Berghe

14:45

Praktijkgetuigenissen

 • De interactie tussen de Medische Raad en de Raad van bestuur bij AZ Jan Palfijn
  Mev. Ann Wynant - bestuurder-directeur

 • Innovatieve vormen van artsenbetrokkenheid: De ‘beleidsadviesraad’ bij AZ Alma
  Dr. Alex Demurie - voorzitter van de medische raad

 • De vertegenwoordiging van artsen in de raad van bestuur van Europa ziekenhuizen
  Dr. Bernard Vandeleene - medisch directeur

 • De betrokkenheid van artsen bij de netwerkvorming en de vorming van de netwerk medische raad bij CHU de Charleroi 
  Dr. Patrick Biston - voorzitter van de medische raad

16:05

Resultaten poll 

Ewout Görtz - Junior Researcher GUBERNA

16:15

Pauze

16:30

Panelgesprek gemodereerd door:

 • Sandra Gobert - Chief Executive Officer GUBERNA
 • Prof. Dr. Abigail Levrau - Knowledge & Research Officer GUBERNA
17:30

Conclusie 

 • Sandra Gobert - Chief Executive Officer GUBERNA
 • Prof. Dr. Abigail Levrau - Knowledge & Research Officer GUBERNA

Kostprijs en registratie

 • GUBERNA leden nemen gratis deel. Gelieve in te loggen op uw lidmaatschapsprofiel. Om veiligheidsredenen is het aantal deelnemers beperkt tot 40. De plaatsen worden toegekend op basis van het "first come, first served" principe. 
 • Niet-leden betalen hiervoor €55.

Annulatievoorwaarden:

U kan uw deelname gratis annuleren voor 8 oktober 2021.
Bij laattijdige annulatie of no show zien wij ons genoodzaakt niet-leden het volledige bedrag van 55€ aan te rekenen, en GUBERNA leden een administratieve kost van 35€. 

Praktische informatie

Dit event vindt plaats in het Nederlands en het Frans. 

Punten
4