Webinar: Is het remuneratiecomité "fit for duty"?

 • Public
 • Partner
Webinar

Een duurzaam loonbeleid voor directieleden – is het remuneratiecomité “fit for duty”

De vraag naar advies over directie- en bestuurdersvergoedingen blijft groot. Hoe kan een raad van bestuur hierin de juiste beslissingen nemen met oog op duurzame waardecreatie? Wat zijn de best practices en recentste marktinzichten?

In deze webinar willen GUBERNA en Hudson een duidelijk kader schetsen voor organisaties die een remuneratiecomité opzetten of de werking ervan willen optimaliseren aan de hand van hun nieuwe toolkit ‘Remuneratiecomité & Executive Pay’. 

Topics

 • Vereiste rollen, taken en competenties van het remuneratiecomité
 • Samenstelling en werking – onafhankelijkheid t.o.v. de directie
 • Inzichten in procedures en concrete afspraken tussen verschillende actoren
 • Formuleren van een doeltreffende loonstrategie voor directieleden
 • Evenwichten externe benchmark en interne billijkheid
 • Variabel loon: architectuur en verhouding tot het vast loon

Sprekers

 • Mr. Toon Bossuyt, CEO Boss Paints
 • Mevr. Françoise Roels, Chief Corporate Affairs officer & Secretary General, Cofinimmo
 • Mr. Bert De Greve, Partner, Director Talent Management, Hudson Benelux
 • Prof. dr. Abigail Levrau, Knowledge & Research Officer, GUBERNA

Het partnership tussen GUBERNA en Hudson rond ‘Governance en Remuneration’ groeide op basis van een hechte samenwerking en de wil om de sterktes van beide organisaties te combineren. Enerzijds de ervaring van GUBERNA op het gebied van deugdelijk bestuur en anderzijds de expertise van Hudson op het gebied van loonbeleid en benchmarking voor directieleden. Beide elementen vormen de kern van een goed werkend remuneratiecomité. We hopen u te verwelkomen op onze webinar om deze inzichten te delen.

Partners
Prijzen

Gratis deelname

Dit webinar vindt plaats van 11.00 tot 12.00 uur.

Punten
1 CPD punt