Liesbeth De Ridder
Functie
Secretary General & Network Ambassador - Lead Family Business Governance

Liesbeth De Ridder

Liesbeth De Ridder is Secretary General & Reach Officer en lid van het Executive Committee van GUBERNA. Ze heeft een bachelor (FNDP Namur) en master in de Rechten (KULeuven) en een master in HR (Universiteit Antwerpen). Ze vervoegde het Instituut in 1996 na een eerste professionele ervaring als wetenschappelijk onderzoeker aan Vlerick Business School.  

Als bestuurder van de strategische pijler ‘Reach’ van GUBERNA was Liesbeth de voorbije 20 jaar verantwoordelijk voor het ledennetwerk van GUBERNA en het platform van de CEO’s en voorzitters. Ze heeft dus een goed inzicht in de behoeften en uitdagingen op het vlak van governance bij verschillende soorten bedrijven. Daarnaast heeft Liesbeth heel wat ervaring met de evaluatie van de raden van bestuur van zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen. Bovendien is ze docente bij de Board Effectiveness programma’s van GUBERNA (NL-FR). 

Ze staat aan het hoofd van het Centrum voor Family Business Governance van GUBERNA. Dit centrum ondersteunt familiebedrijven bij de reflectie over hun bestuur en de afstemming van hun bedrijfs- en familiale governance. Het Centrum is een forum voor de uitwisseling van ervaringen en biedt verschillende diensten aan zoals in-company governance-opleidingen en -coaching, evenals de evaluatie van de raad van bestuur en het familiecharter. 

Liesbeth is partner van de Family Business Award of Excellence georganiseerd door EY, FBNet Belgium en GUBERNA. Ze is actief betrokken bij de voorbereiding en analyse van de verschillende family business cases. 

Governance is an extraordinary instrument to bring together today’s and future generations around a purpose.