resilience

Solvay vraagt aandeelhouder solidair te zijn

Bron: De Tijd

Solvay-CEO Ilham Kadri zorgt voor een primeur: ze roept de aandeelhouders op een derde van het slotdividend over te maken naar een solidariteitsfonds voor Covid-19.

Solvay zorgt donderdagmorgen voor een dubbele verrassing. Vooreerst bevestigt de chemiegroep het dividendvoorstel van 3,75 euro. Rekening houdend met het al uitgekeerde interimdividend impliceert dat een slotdividend van 2,25 euro, dat de aandeelhouders op 20 mei in principe op de rekening gestort krijgen.

Een bevestiging van het dividend is tegenwoordig opmerkelijk, zeker in de zwaar getroffen chemiesector. Solvay zit in een perfecte storm, onder meer door de grote blootstelling aan de luchtvaart- en schalieoliesector.

Maar Solvay verwijst naar de goede balans: met name 4 miljard euro cash en beschikbare kredietlijnen. De groep heeft ook een stevige reputatie opgebouwd op het vlak van dividendbehoud. Het is een van de weinige bedrijven die een stabiel of stijgend dividend uitdrukkelijk hebben opgenomen in de bedrijfsdoelstellingen, de groep moest voor het eerst in 1982 - na rampjaar 1981 - het mes zetten in het dividend. 

Solidariteit

Opmerkelijk: Solvay roept de aandeelhouders op een derde van het slotdividend over te maken naar een solidariteitsfonds (0,75 euro bruto per aandeel). Dat fonds dient om werknemers en zelfstandigen te helpen die het moeilijk hebben door de coronacrisis. De rest van de middelen gaat naar liefdadigheidsorganisaties die zich inzetten voor coronaslachtoffers.

Een aandeelhouder die solidair wil zijn, moet dat voor de algemene vergadering van 8 mei kenbaar maken. De formaliteiten daarover volgen.

Ook de leiding van Solvay doet een bijdrage aan het solidariteitsfonds. De voorzitter van Solvay draagt de helft van zijn jaarloon over. CEO Ilham Kadri en andere directieleden staan de rest van het jaar 15 procent van hun loon af. Ook andere werknemers doen vrijwillige bijdragen. Elke bijdrage van een werknemer in het fonds wordt gematcht door eenzelfde bijdrage van Solvay zelf.

Minder investeringen

Solvay trekt tot slot zijn jaarprognose van 26 februari - ' in het beste geval een stabiele brutobedrijfswinst' - in, wat gelet op de zwaar tegenzittende conjunctuur niet echt een grote verrassing is. Voorts dalen de investeringen dit jaar met meer dan 250 miljoen euro.

Lees meer het artikel op De Tijd