GUBERNA logo

Privacybeleid. Bescherming van persoonlijke gegevens. Wettelijke mededelingen.

Deze website is eigendom van GUBERNA, het Instituut voor Bestuurders vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Bergstraat 30-34, 1000 Brussel en de administratieve zetel te Reep 1, 9000 Gent met ondernemingsnummer 0457.363.215.

GUBERNA ijvert voor deugdelijk bestuur in al zijn dimensies en dit voor elke soort onderneming door middel van ervarings- en kennisuitwisseling.

GUBERNA hecht een groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke leefsfeer alsook de beveiliging van de gegevens die werden verzameld via de website, die geprogrammeerd en geconfigureerd is op zo een manier dat enerzijds de veiligheid van de verzamelde gegevens verzekerd is, alsook hun verlies en hun verkeerde gebruik en anderzijds vervalsing wordt verhinderd en dit volgens de Belgische wetgeving.

Gebruik van de gegevens

Deze website verzamelt persoonlijke gegevens. Zij bevat inschrijvingsformulieren waardoor van de gebruikers vereist wordt om zijn of haar gegevens te communiceren. De gegevens worden beheerd door GUBERNA en worden niet doorgegeven aan derden.

GUBERNA verzamelt de volgende informatie bij elk bezoek aan onze website:

  • De domeinnaam (IP adres);
  • Het e-mailadres op het moment dat de verbinding met GUBERNA tot stand wordt gebracht (bv. het uitsturen van berichten of vragen via de website)
  • Gegevens over de pagina’s die werden bezocht
  • Alle informatie die vrijwillig gecommuniceerd werd naar aanleiding van de inschrijving voor een activiteit.

GUBERNA gebruikt de persoonlijke gegevens van de gebruikers enkel om de diensten in relatie met haar activiteiten te beheren. Op het moment dat GUBERNA een boodschap ontvangt per email, zullen de persoonlijke gegevens van de auteur van het bericht gebruikt worden om te antwoorden op de vragen of commentaren. Op het moment dat GUBERNA een inschrijving ontvangt voor de nieuwsbrief of om deel te nemen aan een specifieke activiteit, zullen de persoonlijke gegevens gebruikt worden om de vraag te behandelen. In het kader van haar activiteiten, kan GUBERNA eveneens op eigen initiatief, nieuwsbrieven of uitnodigingen versturen.

De gegevens van de gebruikers van de website, waarover GUBERNA beschikt, worden niet gecommuniceerd aan derden. Daarentegen, kan GUBERNA de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de website gebruiken om zich in regel te stellen met de wettelijke bepalingen.

Door het communiceren van zijn persoonlijke gegevens, stemt de gebruiker in met het feit dat zijn gegevens gebruikt zullen worden op de wijze zoals vermeld in dit privacybeleid.

Uw rechten

U heeft het recht ons informatie te vragen over de persoonlijke gegevens waarover wij van u beschikken, en/of te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, aangevuld of verwijderd. U kan uw vraag richten tot info@guberna.be.

U heeft te allen tijde het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketing doeleinden en/of het ontvangen van specifieke of algemene marketing informatie. Hiervoor kan u zich per brief richten tot GUBERNA, Reep 1 – 9000 Gent of per email tot info@guberna.be. In dit geval, zullen wij u geen enkele informatie meer toesturen.

GUBERNA behoudt zich het recht om, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande verwittiging, de toegang tot haar website te beperken, weigeren of in te trekken voor elke verdachte gebruiker of elkeen die het systeem gebruikt op een andere wijze dan deze die vermeld is in het inschrijvingsproces.

Disclaimer

Onze site bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacytoepassingen van deze websites.

GUBERNA heeft zich ingespannen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is. Wij kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het feit dat de informatie up-to-date, correct en volledig is.

Contact

Indien u vragen of suggesties heeft over ons privacybeleid, kan u ons contacteren via:

info@guberna.be 
Reep 1 – 9000 Gent 
Tel.: 09/210.98.89

Agenda

28 mei 2018
Hasselt
Ontbijtsessie
guberna
01 jun 2018
Ghent, Brussels & Louvain
Programme
guberna
05 jun 2018
Bruxelles- Solvay Brussels School of Economics & Management
conférence-debat ouvert au public
14 jun 2018
Beersel
Alumni Event
guberna
14 jun 2018
Beersel
Alumni Event
guberna

Privacy policy