D&O Verzekering

  • nl
D&O insurance

Dankzij het partnership met AIG kan GUBERNA haar leden een gratis (beperkte) bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aanbieden.

Bestuurders die lid zijn van GUBERNA en die voldoen aan onderstaande voorwaarden, kunnen via de samenwerking met AIG genieten van een gratis doch beperkte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Voor GUBERNA Directors/ Certified Directors is de dekking van deze verzekering het dubbele als voor leden die ons certificatieprogramma niet gevolgd hebben. 

​Voorwaarden om te genieten van deze verzekering:

  • in regel zijn met uw lidmaatschap
  • uw mandaten up-to-date houden op uw profiel in de GUBERNA Community

Voor bijkomende vragen kan u ons contacteren via services@guberna.be