In deze uitzending van Board Radar

#Corpgov Tweets

Na maanden van speculaties en juridisch getouwtrek is de overname van Twitter dan toch rond geraakt. De eerste beslissingen van overnemer en multimiljonair Elon Musk, hebben hem meteen wereldwijd “trending topic” gemaakt op zijn eigen social mediaplatform. Want als nieuwe referentieaandeelhouder heeft hij de governance in één slag totaal veranderd.

Being a #companydirector in 2022 and beyond

We blikken terug op de spontane en pertinente aanbevelingen uit het boeiende panelgesprek van de Listed Company Day 2022. Want deze tips gelden niet enkel voor bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen!

#Sustainable value creation

Op de Listed Company Day gaf Sandra Gobert namens GUBERNA een voorlopige stand van zaken over de lopende monitoring studie rond duurzame waardecreatie in beursgenoteerde ondernemingen. Volgens de Code 2020 immers, moet de raad streven naar duurzame waardecreatie en ook een evenwicht tot stand brengen tussen de legitieme belangen van de aandeelhouders en die van andere stakeholders. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de Belgische beursgenoteerde ondernemingen effectief hun duurzaamheidstransitie hebben ingezet.

#Savethedates

Our partners