BART DE SMET NIEUWE VOORZITTER VAN DE COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE

 

JAARVERSLAG NATIONALE BANK  

Begin maart stelde de Nationale Bank het jaarverslag 2022 voor. De grondige analyse van de staat van onze nationale economie bevat opnieuw enkele goed onderbouwde aanbevelingen. Zo worden onze overheden aangemaand om dringend meer aandacht te besteden aan structurele problemen zoals de hoge staatsschuld, de te lage werkzaamheidsgraad, de dalende onderwijskwaliteit, de impact van de vergrijzing op de pensioenen enzovoort. 

 

GENDER DIVERSITY BAROMETER

Op de Internationale Vrouwendag van 8 maart pakten onze Europese koepel Ecoda en “Ethics & Boards” uit met hun “Europese Gender Diversity Barometer”. Dit jaar haalt 80% van de Stoxx Europe 600 bedrijven het minimum van de Europese richtlijn namelijk, minstens één derde vrouwen in hun raad van bestuur. Maar het aantal vrouwelijke voorzitters blijft laag: voor elke tien voorzitters is er maar 1 vrouw. 

 

CYBERVEILIGHEID  

De Amerikaanse beurswaakhond SEC legt vanaf april dit jaar ingrijpende nieuwe regels op omtrent cyber security. Deze zullen een grote impact hebben op de vereiste bestuurscompetenties, de organisatie van het intern toezicht en de verplichte transparantie over incidenten. Ook in Europa komt wetgeving op ons af.