Type
  • Article
Themes
  • Codes & Regulations
Organisation type
  • Listed Company
Datum

Op 28 februari 2019 keurde het Belgische Parlement een belangrijke modernisering van het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht goed.

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 en het koninklijk uitvoeringsbesluit werd gepubliceerd op 30 april 2019. De Code zal geleidelijk aan van toepassing zijn vanaf 1 mei 2019.

Vereenvoudiging en versoepeling van het vennootschapsrecht zijn de leidende beginselen van de Code: de gebruikers krijgen eenvoudige, gebruiksklare regels, en genieten aanzienlijke vrijheid om elke onderneming of vereniging op hun specifieke behoeften af te stemmen.

De nieuwe Code vereist ook een aantal belangrijke wijzigingen in het Belgische belastingrecht om de fiscale neutraliteit van de nieuwe bepalingen te garanderen.

Meer informatie over de belangrijkste wijzigingen is te vinden in de brochure van de Federale Overheidsdienst Justitie, Notaris.be, Graydon en VBO/FEB: