Type
  • Book
Themes
  • Resilience & Antifragility
  • Other
Organisation type
  • Other
Datum
Hypercapitalisme - Le coup d’éclat permanent

Hypercapitalisme - Le coup d’éclat permanent

Het Angelsaksische neoliberalisme zorgt voor navolging, innovatie, economische groei en een stijgende levensstandaard. De Europese welvaartsstaten daarentegen zijn sinds de industriële revolutie gebouwd op sociale verworvenheden, stabiliteit en solidariteit op het werk.

De markt, nu geglobaliseerd en gedigitaliseerd, botst met de politieke realiteit van vele Europese landen. Het resultaat is sociale verbittering en sociaal-economische onrust. Deze realiteit kan nog worden versterkt door de pandemische crisis.

Tussen ongebreideld kapitalisme en demobiliserend egalitarisme is een middenweg nodig: de strategische efficiëntie van de Europese staten moet opnieuw worden opgebouwd. Deze rehabilitatie is nodig op tal van gebieden, via overheidsinvesteringen en sociale uitgaven: onderwijs, mobiliteit, klimaatovergang, financiering van sociale overdrachten en gezondheidszorg, veiligstelling van openbare diensten, enz. De veerkracht van een liberalisme dat menselijke en klimatologische factoren zal moeten integreren in de sociale gematigdheid staat op het spel.

Bruno Colmant is lid van de Koninklijke Academie van België en adviseert ook regeringen en bedrijfsleiders op het gebied van economie. Hij is doctor in de toegepaste economische wetenschappen en doceert aan verschillende Belgische en buitenlandse universiteiten. Hij is momenteel CEO van Bank Degroof Petercam.

Hij is tevens auteur en co-auteur van meer dan 70 boeken en meer dan 5.000 artikelen en columns die sinds 1991 zijn gepubliceerd.

Promotie voor GUBERNA leden

Dit boek is gepubliceerd in het Frans.

GUBERNA leden ontvangen 20% korting wanneer ze dit boek aankopen via de Livre-moi website. Gebruik hiervoor de kortingscode HYPER20. 
Deze actie is geldig van 01/09/2021 tot 30/11/2021 en kan niet gecumuleerd worden met andere promoties of kortingscodes.