Type
  • Book
Themes
  • Legal
Organisation type
  • Financial sector
Datum

Dit boek vormt de tekst van het proefschrift waarmee Veerle De Vuyst op 14 september 2009 met succes aan de Universiteit Gent is gepromoveerd tot doctor in de rechten. Het onderwerp situeert zich in het spanningsveld tussen de regels en gebruiken inzake vennootschapsgroepen, in het bijzonder voor hun corporate governance, en de bijzondere voorschrift en en methodes die zich in multifunctionele financiële-dienstengroepen manifesteren. De materie werd vanuit een interdisciplinair perspectief behandeld, waarbij bedrijfsorganisatorische, evenals gemeenrechtelijke en vennootschapsrechtelijke en niet in het minst financieel-rechtelijke voorschrift en worden gesitueerd en in hun onderlinge wisselwerking worden onderzocht. Het combineren van deze verschillende invalshoeken, samen met enkele andere methodologische bouwstenen (waaronder de door de rechts-economie geïnspireerde benadering van ‘better regulation’), is een huzarenstuk. De verdienste van het werk wordt nog versterkt doordat de auteur resoluut voor een rechtsvergelijkende analyse heeft geopteerd: naast Belgisch recht en het recht van een aantal andere West-Europese jurisdicties, evenals de relevante (financieel-rechtelijke) Europeesrechtelijke voorschrift en, heeft ze ook zeer uitvoerig het – overigens weinig bekende en bijzonder complexe – Amerikaanse toezichtsrecht verwerkt. De rijkdom en complexiteit van deze analysemethode is echter niet ten koste gegaan van de helderheid van het betoog.

Deze publicatie kan u raadplegen in de GUBERNA Home of Governance in Brussel.