Deelname aan research als teambuilding rond strategie in uw familiebedrijf

07-06-2021

De Universiteit Hasselt en Universiteit Antwerpen voeren in samenwerking met GUBERNA een grootschalig onderzoek uit rond strategische veranderingen in Belgische familiebedrijven. Een thema dat gezien de huidige economische malaise enkel aan relevantie wint. Het betreft een multi-respondent-onderzoek waarbij zowel alle leden van de raad van bestuur als van het management betrokken worden.

Het onderzoek zelf peilt naar (interactie)factoren binnen het topmanagementteam en de Raad van Bestuur die strategische veranderingen kunnen faciliteren of belemmeren.

Om een representatief resultaat te bekomen, dient per bedrijf zowel de bedrijfsleider en alle leden van het managementteam, alsook de leden van de Raad van Bestuur een online vragenlijst in te vullen. Dit zal 20 minuten in beslag nemen.  

Om te kunnen deelnemen dient uw onderneming aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • private familiale onderneming;
  • minimaal 20 werknemers;
  • minimaal 3 (top)managers (hieronder verstaan we de personen die rechtstreeks aan u (de bedrijfsleider) rapporteren);
  • minimaal 2 leden van de familie actief in de onderneming;
  • aanwezigheid actieve Raad van Bestuur (of Raad van Advies als alternatief).

Indien uw bedrijf aan de criteria voldoet, hadden we graag een kort online gesprek met u gevoerd, om voornamelijk het doel en de aanpak van de bevraging verder toe te lichten. Hiervoor kan U contact opnemen met Hans De Decker.

Na afloop van uw deelname ontvangt uw bedrijf een benchmarkrapport. In dit rapport wordt uw onderneming vergeleken met andere Belgische, private familiebedrijven. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan cruciale management- en bestuursfactoren die de totstandkoming van strategische verandering bepalen. Tenslotte zenden wij u een exemplaar van het doctoraat waarin tevens een duidelijke managementsamenvatting is opgenomen. Hierin zullen de resultaten van het onderzoek vanuit een praktische invalshoek worden belicht.

Wij verzekeren u dat de gegevens die u verstrekt strikt vertrouwelijk en anoniem worden behandeld.

 

Liesbeth De Ridder & prof. Abigail Levrau
Dr. Hans De Decke
Prof. dr. Wim Voordeckers
Prof. dr. Pieter Vandekerkhof
Prof. dr. Frank Lambrechts
Dr. Ruveyda Kelleci