GUBERNA Alumni Sparkles - Bruno Colmant

08-03-2021

Diversiteit is de enige manier om ervoor te zorgen dat we over de hele wereld bewustzijn creëren

Waar banken in het verleden enkel gezien werden als geldmakers, moeten ze nu een rol spelen in de transitie die de wereld doormaakt.

Bruno Colmant heeft ervaring in beide aspecten: het bedrijfsleven en de academische wereld. Bijgevolg is zijn visie op governance-onderwerpen zeer origineel. Zijn lange ervaring bij GUBERNA geeft ons ook de kans om insides te delen.

Wanneer we bekijken waar GUBERNA stond bij haar oprichting, en waar GUBERNA vandaag staat, is het succes dat GUBERNA heeft bereikt verbazingwekkend

Prof. Dr. Bruno Colmant

Prof. Dr. Bruno Colmant

Group CEO Degroof Petercam- Lid van de Belgische Koninklijke Academie
Vice Chairman, GUBERNA Alumni Council
+32 499 07 33 90
Contacteer via email

 

 

U staat bekend als CEO van DeGroof Petercam, vooral in het Franstalige deel van België. Veel Alumni collega's waren dan ook aangenaam verrast dat zo'n ervaren persoon Vice Chairman van de GUBERNA Alumni werd. Wat is uw drijfveer om Vice Chairman te worden en hoe wil u de Alumni organisatie ondersteunen?

Ik heb een lang verleden bij GUBERNA als één van de zogenaamde founding fathers van het instituut. We hebben toen beslist om de Nederlandstalige en Franstalige organisaties samen te voegen in één nieuw GUBERNA. In die hoedanigheid ben ik 11 jaar bestuurslid geweest van GUBERNA. Ik ben 2 jaar geleden teruggetreden, en ik wou GUBERNA dienen in een andere functie. Daarom ben ik vandaag trots om Vice Chairman van de Alumni Council te worden.

Ik ben van plan om tijd en energie te steken in deze nieuwe functie. Ik geloof sterk in GUBERNA omdat het sterke waarden uitdraagt die ik aanhang en actief uitdraag in mijn zakelijke functies. Aangezien ik actief lesgegeven heb in het kader van de GUBERNA opleidingsprogramma's, is het voor mij een langdurig verhaal, en ik ben zeer verheugd en vereerd dat ik in deze nieuwe functie werd aanvaard.

Kan u uzelf voorstellen en de context waarin u uw rol en mandaten uitoefent?

Naast mijn rol als CEO van Degroof Petercam, heb ik twee bestuursmandaten, namelijk bij Brederode & Unibra. Ik publiceer ook academisch onderzoek dat ik heb uitgevoerd in het kader van mijn doctoraatsonderzoek. Na het schrijven van een aantal artikels rond governance, probeer ik een synthese te brengen van mijn ideeën en ervaringen rond dit onderwerp. In principe beschouw ik mezelf als iemand die relevante ideeën, die ik verworven heb via vroegere mentoren, wil promoten en de goede praktijken die ik heb verworven in het bedrijfsleven en in de academische wereld, in de dagelijkse realiteit in de praktijk wil brengen.

Wat betekent goed bestuur voor u als CEO van Degroof Petercam, en meer bepaald in de financiële wereld?

Interview Alumni Sparkles

Ik zou graag een tweeledig antwoord willen geven. Wat er veranderd is in de bankwereld, en meer algemeen in de financiële wereld, is dat banken zich sinds de crisis van 2008 meer bewust zijn van de gevoeligheid voor corporate governance. Zoals u zich herinnert, stonden veel banken 13 jaar geleden aan de rand van het faillissement. Vandaag maken grote banken integraal deel uit van de wereldeconomie. De stakeholders zijn anders omdat de overheid erbij betrokken is, en omdat hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de bescherming van het spaargeld van het publiek belangrijker is dan vroeger. De manier waarop ze worden beheerd is heel anders. Bij Degroof Petercam is het een ander soort verhaal omdat het een familiebedrijf is. Dat betekent dat de bestuursregels strikt in overeenstemming zijn met de bankwetgeving, maar ook dat de familiebanden worden gerespecteerd die het bedrijf sinds zijn oprichting 150 jaar geleden bijeenhielden. De diepe wortels van de onderneming en haar DNA voegen een extra dimensie toe die goed moet worden begrepen en in de hele onderneming moet worden toegepast.

Gezien de COVID-crisis en de vele vragen over duurzaam ondernemen, hoe kunnen de financiële wereld en hun bestuurders, met uw ervaring, een meerwaarde bieden in deze veranderende tijden?

De financiële sector is een zeer belangrijke wereldspeler. Zoals elke onderneming moesten wij blijk geven van wendbaarheid en ons aanpassen aan de nieuwe situatie: onze manier van werken aanpassen, op afstand gaan werken, nieuwe manieren creëren om relaties met onze klanten op te bouwen. De belangrijkste les die ik hieruit trek, is dat we begrijpen dat we als individuen allemaal deel uitmaken van een mondiaal plaatje. Wat er in de banken verandert, is de aard van de financiële oplossingen die we onze klanten bieden. Dag na dag worden meer van hen correct geactiveerd als maatschappelijk verantwoord, en we zien een vraag van de meerderheid van onze klanten, niet alleen van de jonge generaties, om ervoor te zorgen dat de investeringen die ze doen, wel degelijk zin hebben vanuit maatschappelijk oogpunt. Banken hebben een zeer belangrijke rol te spelen en wij willen een actieve promotor hiervan zijn. Hieruit blijkt ook dat banken tegenwoordig met meer stakeholders te maken hebben dan ooit tevoren. Als  banken in het verleden slechts werden beschouwd als geldscheppers, wordt vandaag van hen verwacht dat zij actief betrokken zijn bij de transitie die de wereld doormaakt.

Betekent dit dat u strengere beslissingen neemt op basis van nieuwe criteria dan 5 tot 10 jaar geleden? En dat misschien niet elke klant een goede klant is?

Nee, dat zou ik niet zeggen. Natuurlijk, als we ons op onze klanten richten, zijn we net als elke andere bank onderworpen aan nieuwe regelgeving en moeten we de rekeningen van onze klanten naar behoren documenteren. Dit is veranderd sinds 15 jaar geleden. Maar als ik kijk naar de oplossingen die we aanbieden, zou ik zeggen dat de vraag overeenkomt met het aanbod. Er is een verschuiving in de manier waarop mensen hun geld willen beleggen. Vergeet niet dat Degroof Petercam een bedrijf is dat fondsen behandelt op een off-balance sheet manier, we zijn dus geen retail bank. Onze rol is ervoor te zorgen dat het geld verstandig wordt belegd over de generaties heen en wij zien die verschuiving gebeuren. Er is dus helemaal geen sprake van verstoring. Het is meer ervoor zorgen dat ons productaanbod voldoet aan de eisen van onze klanten. En dit is een succes omdat mensen zich er vandaag van bewust zijn dat egoïsme geen zin heeft als je geld wil beleggen omdat een egoïstische belegging op een bepaald moment nergens toe zal leiden. Dit is wat ik beschouw als een goede evolutie in het collectieve belang.

Met uw enorme ervaring, als u één ding, gezien de huidige situatie, zou willen veranderen of transformeren in corporate governance, wat zou dat dan zijn?

Prof. Dr. Bruno Colmant

De pandemie waarmee we vandaag worden geconfronteerd, is een spelbreker omdat het iets is dat we hadden kunnen voorspellen, maar dat niemand wou laten gebeuren. Het is het bewijs dat wanneer je een onderneming leidt, je voortdurend aan het ondenkbare moet denken. We mogen niets als vanzelfsprekend beschouwen. Dit is zeer belangrijk. We zullen te maken krijgen met nieuwe schokken in de economie, we zullen in de toekomst te maken krijgen met klimaatveranderingen en energieschokken, en we zouden te maken kunnen krijgen met sociale onrust. We kunnen te maken krijgen met meerdere positieve en negatieve dingen die onze bedrijven effectief beïnvloeden. Als je in een bestuur zit, kun je niet meer lineair denken omdat de volatiliteit van de wereld aan het veranderen is. Het vergt extra inspanningen omdat mensen de oude manier van denken niet in gevaar willen brengen of ter discussie willen stellen. Het is gemakkelijker te denken dat de toekomst een lineaire evolutie van het verleden zal zijn. Dit is niet langer het geval. We komen op een punt van disruptie en dat is een goede les voor alle bestuursleden van elke onderneming.

Als GUBERNA Certified Director en als één van de oprichters van GUBERNA, hoe inspireert en helpt GUBERNA u om uw verantwoordelijkheden uit te voeren?

Voor mij speelt GUBERNA een belangrijke rol in de Belgische economie en zelfs buiten onze grenzen. Het verbazende aan deze organisatie is dat in 2007 de beslissing werd genomen om de krachten te bundelen van twee organisaties die eenzelfde doel nastreefden: de promotie van goede bestuurspraktijken. Dit is een succes geworden. Het was een goede beslissing om de krachten te bundelen. Vandaag stelt GUBERNA de normen voor bestuurspraktijken. Het is ook een doeltreffende manier om te leren, om kennis te delen, om ervoor te zorgen dat er een sterke band is met de academische wereld.

Als ik zie wat GUBERNA in zijn begindagen was, en wat het nu is geworden, dan is het succes dat is behaald werkelijk verbazingwekkend. Ik moet zeggen dat de geloofwaardigheid en de impact van GUBERNA ook zijn toegenomen. Als je alle mensen ziet die gecertificeerd zijn, plus alle mensen die hebben deelgenomen aan de GUBERNA leerprogramma's en alle besturen waarin GUBERNA-leden momenteel actief zijn, dan is dat verbluffend. Dit is een evolutie die niemand had kunnen voorspellen toen we deze organisatie oprichtten. Ik ben zeker alle mensen dankbaar die hebben bijgedragen tot deze verwezenlijking. Dit is de reden waarom ik opnieuw lid wilde worden van GUBERNA, want als men iets extra's kan brengen, moet men het doen.

Wat zijn lopende initiatieven om meer bekendheid te geven aan wie GUBERNA is en wat ze doet? Is er iets specifieks dat je zou kunnen bijdragen om de bekendheid verder te verbeteren?

Ik wil betrokken zijn bij de GUBERNA opleidingsprogramma's en ik wil ook de bekendheid van GUBERNA op de best mogelijke manier inzetten. Omdat ik geloof in GUBERNA en ik vind dat het de verantwoordelijkheid is van iedereen in het GUBERNA netwerk om een goede ambassadeur te zijn. Hoe meer we GUBERNA promoten binnen en buiten de organisatie, hoe meer haar geloofwaardigheid zal toenemen. GUBERNA kan een self-fulfilling prophesy worden: hoe meer het gepromoot wordt, hoe meer de normen die het stelt zullen worden overgenomen en op een bepaald moment, zoals vandaag reeds werd vastgesteld, is GUBERNA de enige partij die in staat is om in alle redelijkheid te discussiëren over bestuurskwesties. Dit is slechts één van de grote verwezenlijkingen, dankzij o.a. Prof. Lutgart Van den Berghe. Haar deskundigheid en ervaring zijn zo waardevol dat zij één van de mensen was die door de regering geconsulteerd werd in debatten over governance. Ik wil deel uitmaken van deze evolutie.

Als u kijkt naar de veranderingen in de bestuurskamer, de mix van mensen, welke tips hebt u dan?

België heeft te lang geleden onder een gebrek aan diversiteit. Als we even terugkijken, zien we dat we in de laatste 40 jaar meerdere beslissingscentra hebben verloren omdat we het idee koesterden dat we de kampioenen van de wereld waren. En toen begonnen de problemen, we hebben grote overnamegolven doorgemaakt, en vandaag beseffen we meer dan ooit dat we een zeer open economie zijn. Ik moet zeggen dat dit in het noordelijk deel van ons land sneller en dieper is doorgedrongen dan in het zuidelijk deel. Maar vandaag de dag staat diversiteit centraal. Ik zie het bij Degroof Petercam, wij zijn een vrij traditioneel bedrijf, dat nog te veel Franstalig is. We nemen elk jaar ongeveer 10% van ons totale personeelsbestand aan en we leggen veel nadruk op diversiteit, niet alleen op gender. We zien dat het bedrijf snel verandert door deze diversiteit. Diversiteit is de enige manier om ervoor te zorgen dat we het bewustzijn creëren over hoe de wereld verandert. Daar geloof ik sterk in.

Over de interviewer

Dit interview werd afgenomen door Jo Benoit

Vice President & General Manager at Angelini Pharma
Chairman GUBERNA Alumni Council
+33 6 30 55 23 14
Contacteer via email

 

 

Jo Benoit

Deelnemen aan GUBERNA Alumni Sparkles?

GUBERNA wil een echte gemeenschap zijn waarin elk lid zijn/haar rol van bestuurder in de beste omstandigheden kan uitvoeren. Om de uitwisseling van ervaringen en informatie te stimuleren, hebben de GUBERNA Alumni deze interview reeks opgestart. Via de verhalen van ervaren bestuurders willen we onze leden inspireren.

Wil u deelnemen aan GUBERNA Alumni Sparkles of heeft u suggesties rond gesprekspartners en onderwerpen? Stuur dan een mailtje naar Danny Vandevyver.