GUBERNA Alumni Sparkles

GUBERNA Alumni Sparkles interview series

04-10-2020

GUBERNA wil een echte gemeenschap zijn waarin elk lid zijn/haar rol van bestuurder in de beste omstandigheden kan uitvoeren. Om de uitwisseling van ervaringen en informatie te stimuleren, hebben de GUBERNA Alumni deze interview reeks opgestart in september 2020. Doel: onze leden insprireren via de verhalen van ervaren bestuurders.

De geïnterviewden worden geselecteerd op basis van de volgende criteria:

  • Innovator: bereidt het bedrijf voor op de toekomst en/of het gebruik van nieuwe technologieën
  • Inspirerend: fungeert als rolmodel; soft skills
  • Bewezen ervaring
  • Beslissingsbevoegdheid
  • Financieel duurzaam ondernemerschap
  • Met bijzondere aandacht voor hun werkwijze