GUBERNA Alumni Sparkles - Emmanuel Flaam

Oog hebben voor de regels van ondernemerschap

Emmanuel Flaam, Netalux

Ons bedrijf zit in de speedboot fase. We zijn relatief klein en kunnen snel schakelen. Toch vinden we een RvB nu al zinvol omdat het een gezonde & pragmatische structuur oplevert. Bij de samenstelling van onze nieuwe RvA hebben we ons eerst afgevraagd welke competenties we nodig hebben. De meeste bestuurders hebben er een lange loopbaan als ‘werknemer’ opzitten. Het is belangrijk dat ze bij het opnemen van mandaten ook oog leren hebben voor de regels van ondernemerschap. Zonder emotie & passie kom je hier niet aan de bak.

Emmanuel Flaam
Netalux
emf@netalux.com

Kunt u uzelf voorstellen en de context waarin u uw mandat(en) uitvoert?

Netalux werd oorspronkelijk opgericht als een dienstverlenend bedrijf dat enkel laserreiniging als technologie gebruikte om allerlei soorten oppervlaktes te reinigen voor een waaier aan industrieën. Hierdoor hebben we een diepgaande kennis van de technologie kunnen opbouwen, en begrijpen we als geen ander wat laserreiniging kan en niet kan.

Sinds 2019 heeft Netalux de kennis en ervaring die we als dienstverlener hebben opgedaan, gegoten in de ontwikkeling van onze eigen laserreinigingsmachines. Het derde luik om te komen tot de beste oplossingen is kennisoverdracht onder de vorm van een Academy.

Mijn huidig mandaat als gedelegeerd bestuurder combineer ik met de rol van Managing Partner. De bestuurlijke invulling is bij Netalux momenteel als volgt:

 • Aandeelhouders
 • Bestuurders
 • Gedelegeerd bestuurders
 • Managing partners

Er is regelmatige communicatie tussen de drie leden van de RvB over concrete operationele thema’s, waar mijn vennoot en ik elkaar als Managing Partners / Gedelegeerd Bestuurders dagelijks spreken.

De inbreng van een investeerder heeft ons gestimuleerd om de board meetings formeler te maken. Er zijn een aantal extra thema’s aan bod gekomen die ons helpen professionaliseren.

 1. Hoe positioneren wij ons op de markt – contractor, producent, verhuur & opleider?
 2. Hoe gaan we structuur uittekenen - internationaliseren – uitbouwen van ons netwerk?

Waarom besloot u bestuurder te worden?

Ons bedrijf zit in de speedboot fase. We zijn relatief klein en kunnen snel schakelen. Toch vinden we een gezonde & pragmatische structuur ook nu al zeer belangrijk.

In onze RvB hebben we nu een zitje voor de 2 oprichters en voor de investeerder. We hebben met het instappen van de investeerder ook de rol van RvB beter gescheiden van de operationele rollen. Het is nu veel formeler, gestructureerd en met een vast stramien.

Welke competenties en vaardigheden zijn volgens u cruciaal om een goede bestuurder (RvB/RvA) te zijn?

Emmanuel Flaam

Van bij de opstart hadden we ook een Raad van Advies. Door de samenstelling van het team werkte het niet echt goed. Er was te veel controle en te weinig nieuwe ideeën.

Daarom hebben we een ‘nieuwe Raad van Advies’ geïnstalleerd. Alvorens leden aan te stellen hebben we ons als RvB eerst afgevraagd welke competenties we in onze RvA nodig hebben. Deze denkoefening heeft de volgende expertises naar onze RvA gehaald:

 • Financieel talent om gezond te blijven en voldoende middelen vrij te krijgen voor investeringen;
 • Expertise om de internationale groei onmiddellijk goed aan te pakken en een duurzaam distributienetwerk uit te bouwen;
 • Expertise in marketing opbouwen om van Netalux een sterk merk te maken.

Welke impact heeft de huidige crisis op uw rol als bestuurder?

We proberen te vermijden om af te wijken van ons doel. Als RvB zijn we een klankbord, we helpen duwen en trekken. Maar alles wordt in deze crisis 2 maal gewikt en gewogen.

Toen de Covid-19 crisis in December 2019 in Azië begon hebben we onmiddellijk gezocht naar een alternatieve Belgische leverancier voor een van onze sleutelonderdelen die uit deze regio kwam. Deze beslissing heeft ervoor gezorgd dat we onze klanten konden blijven bedienen, ook als de anderen het moeilijk hadden. Kort op de bal spelen is cruciaal.

Wat ziet u als uw specifieke meerwaarde voor een board?

De board moet een beslissingsorgaan zijn waar het operationeel management zijn uitdagingen en mogelijke oplossingen kan voorleggen. Er ontstaat ook een meerwaarde als dit alles kan gebeuren volgens een vaste cadans en met een duidelijk dashboard:

 • Financiële gezondheid van het bedrijf;
 • Akkoord geven op het business plan en ervoor zorgen dat de middelen beschikbaar komen om de doelstellingen te realiseren;
 • Organisatie controleren dat ze niet afwijkt van de vooropgestelde horizon.

Welke tips heeft u voor (toekomstige) bestuursleden?

De meeste bestuurders hebben er een lange loopbaan als ‘werknemer’ opzitten. Het is belangrijk dat ze bij het opnemen van mandaten ook oog hebben voor de regels van ondernemerschap.

Start ups, bedrijven met familiekapitaal en founders van vlees en bloed hebben meer nood aan suggesties rond strategie, personeelsbeleid, enz. Zonder emotie & passie kom je hier niet aan de bak.

De zakelijke en financiële ervaring is nuttig, maar moet opengetrokken worden met / ruimte laten voor passie:

 • Impact op de ontwikkeling van medewerkers;
 • Oog voor de interne politiek die het belang van het bedrijf verzekeren;
 • Altijd het belang van het bedrijf als prioritair behouden.

Hoe hebben de onderwijsprogramma's van GUBERNA bijgedragen aan uw succes als bestuurder?

De content van de opleidingen van GUBERNA zijn ongelooflijk nuttig. Er is een heel fijne dynamiek. Het levert een houvast om te zien wat we goed doen, en waar er ruimte is voor verbetering.

Ook het onderscheid tussen de rol van operationeel management, Raad van Advies en Raad van Bestuur wordt aan de hand van concepten en voorbeelden goed uitgewerkt.

Eén van de sprekers moedigt toekomstige bestuurders ook aan om rond te snuffelen op de vloer zodat men de bedrijfscultuur beter leert kennen.

“Luisteren, situatieschets maken, bestuderen van opties, adviseren aan management. Daarna waken en bewaken van de uitvoering.”

GUBERNA Alumni Sparkles - Emmanuel Flaam

Hoe ondersteunt het GUBERNA Alumni-netwerk u in uw rol als bestuurder?

Ik heb mijn opleidingscyclus nog niet afgewerkt. Maar het is nu al duidelijk dat ik zal blijven meedraaien in het GUBERNA Alumni-netwerk.

Bekijk hier het verdere interview

De interviewer

Jo Hendrikx

Jo Hendrikx is onafhankelijk bestuurder in KMO’s en familiale ondernemingen, lid van de GUBERNA Alumni Council en eigenaar van Straight Business Partners, actief in strategie- en organisatieontwikkeling.

Tel +32 478 603 825

Email jh@straightbusinesspartners.com

Deelnemen aan GUBERNA Alumni Sparkles?

GUBERNA wil een echte gemeenschap zijn waarin elk lid zijn/haar rol van bestuurder in de beste omstandigheden kan uitvoeren. Om de uitwisseling van ervaringen en informatie te stimuleren, hebben de GUBERNA Alumni deze interview reeks opgestart. Via de verhalen van ervaren bestuurders willen we onze leden inspireren.

Wil u deelnemen aan GUBERNA Alumni Sparkles of heeft u suggesties rond gesprekspartners en onderwerpen? Stuur dan een mailtje naar Danny Vandevyver.