Guberna

Press release - GUBERNA pleit voor alternatieve piste intercommunales: het aandeelhoudersbestuur

27-06-2017

Brussel, dinsdag 27 juni 2017- Er is heel wat inkt gevloeid over de rol en het bestuur van intercommunales in de voorbije maanden. Analyses over hoe het beter kan en welke recepten gehanteerd moeten worden in de toekomst. Niet alleen in de pers, maar ook binnen de Vlaamse Overheid. De Vlaamse Overheid inventariseerde alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en hun onderliggende structuren en er werden tal van nieuwe maatregelen voorgesteld.