Type
 • Article
Themes
 • Board Dynamics & Ethical Decision Making
Organisation type
 • Cooperative
 • Financial sector
 • Family Business
 • Hospital sector
 • Listed Company
 • Partnership
 • Public sector
 • SME
 • Social Profit
 • Sports sector
 • Start-up/ Scale-up
Datum

De CEO-successie: iets om op te volgen!

Wat doet u als bestuurder als de CEO niet meer de juiste persoon op de juiste plaats blijkt te zijn? Wat doet u als uw CEO plots wegvalt?

Wat als?

Ziehier - en dit niet alleen in grote bedrijven - een van de delicaatste en emotioneelste  governance problemen voor een raad van bestuur. Helaas ook moeilijk bespreekbaar, zo blijkt uit menig onderzoek.

Nochtans staat de bedrijfswereld voor stijgende onzekerheden en aanzienlijke klimaatuitdagingen. Het koolstofarm maken van de economie zal enorme investeringen, technische innovaties en moedige beslissingen vergen. De dringende overschakeling naar duurzaam ondernemen gaat natuurlijk ieder bedrijf aan en dit vereist van de bestuurder niet enkel specifieke kennis en inzicht maar ook de aanstelling van de juiste CEO.

Voor GUBERNA redenen genoeg om de successie van de CEO als hoofdthema te kiezen voor de jaarlijkse ‘Dag van De Bestuurder’ in Brussel op 29 november aanstaande. Meer nog, we behandelen de vraagstelling vanuit twee complementaire invalshoeken: enerzijds die van het gedreven leiderschap van een duurzame onderneming en anderzijds die van de organisatorische aanpak van de opvolging zelf.

Leiderschap en bedrijfsmodel

We beginnen met het ruimere kader. In hun boek "Net positive, How courageous companies thrive by giving more than they take" illustreren Paul Polman en Andrew Winston op een briljante manier hoe elke bedrijfsleider zijn bedrijf moet omvormen tot een kracht voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. We moeten allemaal beseffen dat we sterk leiderschap nodig hebben voor de noodzakelijke en dringende transformatie naar een duurzaam bedrijfsmodel. Co-auteur Polman licht de hoofdlijnen toe en vervolgens gaat ons eerste panel daar dieper op in.

Heeft uw raad van bestuur al eens de grondige denkoefening gemaakt

over welke (duurzame) richting uw onderneming uit moet

en welke soort leider daar het meest geschikt voor is?

Appél aan de bestuurders

De raad van bestuur is bij uitstek het orgaan dat begaan moet zijn met het leiderschap van de onderneming. Dat behelst een waaier aan taken: de CEO ondersteunen, aansturen, uitdagen, evalueren, benoemen, ontslaan… Ook onze Belgische raden van bestuur kunnen hun traject voor succesvolle leiderschapsontwikkeling nog gevoelig verbeteren. Duurzaam ondernemen begint met een glasheldere ‘purpose’ en een weloverwogen opvolgingsplanning op basis van een duidelijke strategie naar meer duurzaamheid. Denken bestuurders doorgaans goed na welk CEO-profiel ze precies nodig hebben? We vragen het aan Wout Van Impe, partner and Team Director Belgium bij Mercuri Urval.  

Het proces

In hun boek "The next CEO" illustreren Thomas Keil en Marianna Zangrillo met praktijkvoorbeelden waarom CEO-benoemingen zo vaak mislukken. In hun inleiding tot het tweede debat signaleren ze praktijksuggesties hoe raden van bestuur hun kans op succes bij de selectie van de juiste leider kunnen vergroten.

Geen enkele CEO is onsterfelijk of voor de eeuwigheid. Opvolging is dus geen louter academisch vraagstuk maar een harde realiteit. De inhoud van zijn/haar job en verantwoordelijkheid worden met de dag complexer.  De verwachtingen  - ook van de stakeholders – stijgen navenant.  Externe crisissen volgen elkaar op en de druk neemt overhand toe. Geen wonder dat de gemiddelde duurtijd van CEO-mandaten blijft dalen. Dat maakt dit thema alleen maar dringender.  

Zonder een duidelijk ‘mandaat’ kan de selectie van een nieuwe CEO alleen maar faliekant aflopen. Daar gaat een complexe vraag aan vooraf: Welk CEO-profiel heb je nodig om met welke bevoegdheden welk bedrijfsmodel te ontwikkelen? Raden van bestuur die onvoldoende duidelijkheid geven over hun (aangescherpt of getransformeerd) strategisch doel, dat nu ook niet-financiële doelstellingen moet bevatten, kunnen onmogelijk de juiste CEO aantrekken.

Praktijkvragen

Vervolgens bespreken de ervaren panelleden essentiële aandachtspunten voor elke raad van bestuur: de inhoudelijke voorbereiding van de opvolging – al dan niet via een “executive search” firma, de juiste benoemingsprocedure, de bepaling van het competentieprofiel, de organisatie van de zoektocht naar het passend talent, het selectieproces zelf….

Als bestuurder zorgt u ervoor dat u in eigen huis over het juiste talent beschikt dat de CEO kan opvolgen? Hoe bereidt u dan eventuele vervangers of opvolgers voor? Hoe gaat u over de jaren heen hun voortgang monitoren?

Hoe stuurt u de zetelende CEO op de juiste manier aan gegeven de snel wijzigende context en wat doet u indien de CEO minder goed presteert ? Wanneer gaat u effectief over tot de benoeming van een nieuwe CEO?

Hoe ver reiken de concrete betrokkenheid en de “morele verantwoordelijkheid” van de huidige CEO om mee te werken aan de voorbereiding van zijn eigen opvolging? Moeten we zo ver gaan om al op de eerste werkdag van de nieuwe CEO te beginnen met de voorbereiding van de opvolging? Want alleen zo gunt u dit proces de nodige voorbereidingstijd met bovendien een sterk signaal naar mogelijke interne opvolgers, niet?

 

Schrijf nu in voor de Director's Day 2022!

Deze en andere kwesties (waaronder ook uw vragen!) komen aan bod op de jaarlijkse GUBERNA Director’s Day van 29 november. Hier vindt u de concrete informatie met het programma en de inschrijvingsmodaliteiten. Houd de datum alvast vrij! En misschien loopt u er wel uw volgende CEO tegen het lijf…

Meer info en inschrijven

Catherine Delanghe & Liesbeth De Ridder

De partners van de GUBERNA Centra SME en Family Business

 • BNP Paribas Fortis
 • EY
 • Allen & Overy
 • BDO
 • CKV

Sponsors Director's Day 2022

 • Mercuri Urval