Themes
  • Sustainability
Datum

De OECD lanceerde een publieke consultatie met het oog op de herziening en actualisering van de ‘OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises’. De herziening van de richtlijnen volgt op het voltooide proces van de herziening van de G20/OECD Principles of Corporate Governance, waarop de richtlijnen voor overheidsbedrijven een aanvulling vormen en inhoudelijk verband houden. Ondermeer de volgende prioriteiten worden gesteld: 

  • Meer gedetailleerde aanbevelingen met betrekking tot de beleidsdoelstellingen van de overheid  

  • Het verduidelijken en verder ontwikkelen van de rol en het functioneren van gecentraliseerde en coördinerende ‘ownership entities’ 

  • Bijkomende verwijzingen naar de noodzaak van het opzetten van een goed communicatiekader tussen de ‘ownership entity’ en het overheidsbedrijf 

  • Verder toelichten van de benoemingscriteria voor leden van de raad van bestuur, waaronder met betrekking tot politieke affiliatie en persoonlijke integriteit 

  • Toevoeging van een hoofdstuk inzake ‘sustainability’ 

GUBERNA nam binnen het kader van de ‘EcoDa Working Group on the Governance of SOE’s’ deel aan de publieke consultatie. Daarin werd de nadruk gelegd op het belang van een professioneel van selectie en benoeming van de leden van de raad van bestuur van overheidsbedrijven, duidelijkheid inzake de verwachtingen van de publieke aandeelhouder, focus op een duidelijke definitie van onafhankelijke bestuurders. De opmerkingen werden overgemaakt aan de OESO. Publicatie van de herziene richtlijnen is voorzien voor het voorjaar van 2024.    

 

De principes worden aangevuld met de editie 2023 van het OECD Corporate Governance Factbook, waarin de implementatie van de principes door de landen wordt bijgehouden. Bekijk het Factbook.