Third Wave of Governance

Naar organisatietypes en onderzoeksthema’s
 
Governance is een dynamisch proces dat beïnvloed wordt door de tijd waarin we leven. Evoluties zoals digitalisering, technologische innovatie en milieubewustzijn vragen een nieuw perspectief op vlak van governance. In de eerste en tweede "wave of governance" stonden het verduidelijken van de rollen binnen de raad van bestuur en het bewaken van het evenwicht tussen aandeelhouders centraal.

De “third wave of governance” bouwt verder op deze thema’s en legt de nadruk op het aligneren van belangen tussen de verschillende interne en externe stakeholders. De neuzen in dezelfde richting krijgen is geen eenvoudige taak, vooral wanneer de belangen van organisaties tegenstrijdig lijken te zijn met die van sommige stakeholders. Hoe productiviteit verhogen zonder medewerkers in burnout te duwen? Hoe groeien zonder een belasting te zijn voor de aarde?

Belangen aligneren voor langetermijnresultaten

Bestuurders dienen vandaag fundamentele vragen te beantwoorden zoals de rol van de organisatie in de samenleving. Het belang van het ecosysteem waarin de organisatie functioneert overtreft het belang van de organisatie. Alleen wanneer deze tegengestelde belangen gealigneerd worden is een organisatie meer verzekerd van een competitief voordeel in de toekomst. Met andere woorden, duurzaam ondernemen en ethisch handelen zijn op korte termijn noodzakelijk om langetermijnresultaten en stabiliteit te behalen. Naast een verhoogde agility en flexibiliteit om zich aan te passen aan de noden van de maatschappij en andere belanghebbenden is een zekere stabiliteit of resilience ook van belang voor organisaties vandaag.