Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector

  • External
  • nl
2002
DE RYCKE Raf
Type
Book
Themes
Strategy
Organisation type
Hospital sector
Social Profit

Managers zijn het er alvast over eens: een goede strategische visie maakt het verschil. En ook in de gezondheids- en welzijnssector is strategisch management van ontzettend groot belang. De gezondheids- en welzijnszorg krijgt steeds vaker te maken met complexe uitdagingen met een strategische dimensie. Denk maar aan de vergrijzing, de medische ontwikkeling, de budgettaire schaarste, de samenwerking zowel binnen de eigen sector als intersectoraal, de wachtlijsten, het cliëntenbewustzijn... Daarom is een goed onderbouwde strategische visie de beste manier om deze uitdagingen het hoofd te bieden. De vlotte schrijfstijl samen met verhelderende voorbeelden, figuren en tabellen maken van Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector een erg toegankelijk boek. Het is een onmisbaar instrument voor iedereen met managementverantwoordelijkheid in de welzijns- en gezondheidszorg. Ook voor lezers en zorgverstrekkers zonder managementervaring.

Deze publicatie kan u raadplegen in de GUBERNA Home of Governance in Brussel.