Hoe stel je best de raad van bestuur van je startup samen?  Deze checklist met  cruciale tips voor stichtende aandeelhouders helpt je al een eind op weg. Denk er eens over na met je (kandidaat-)bestuurders…

 

  1. Kies voor het origineel

Je start best onmiddellijk met een Raad van bestuur en niet met een Raad van advies. Toegegeven, een vrijblijvende raad van advies is ongetwijfeld gemakkelijker en leuker in het begin. Maar je hebt vooral echte bestuurders nodig om qua besluitvaardigheid, verantwoordelijkheid  en “checks and balances” vanaf dag 1 het verschil te kunnen maken.

 

  1. Respecteer de primauteit van de aandeelhouders

Uiteindelijk benoemen de aandeelhouders de bestuurders. Wie bestuurder wil worden moet alleszins de waarden, de statutaire doelen en de objectieven van de aandeelhouders willen nastreven. Bestuurders engageren zich om minstens jaarlijks hun beleid te rechtvaardigen bij de aandeelhouders.

 

  1.  Kwaliteit en competentie zijn het belangrijkst

De  Raad van bestuur hoeft geen weerspiegeling te zijn van de kapitaalsverhoudingen tussen de aandeelhouders. Elke bestuurder is een bestuurder voor het hele bedrijf en mag niet optreden namens een bepaalde aandeelhouder. Het formeel nastreven van een mathematische representatie van alle aandeelhouders in de Raad van bestuur is zelden de juiste aanpak om te werken aan een diverse en kwalitatieve  samenstelling. Wees echt waakzaam als (al) uw investeerders ook allemaal in de Raad van bestuur willen zitten. Zij moeten in eerste instantie het belang van de startup dienen en niet dat van de investeerder. Je vermijdt best dat er  passieve ‘controleurs’, ‘waarnemers’ of ‘passagiers’ in je Raad van bestuur zitten.

 

  1. Streef naar complementariteit en synergie met het management.

In een startup voelen de bestuurders zich complementair met het management. Het management helpen, mentoren, opleiden of coachen behoort echt tot het takenpakket van verantwoordelijke bestuurders. Zij gaan uiteraard ook over de strategie en zij dragen de eindverantwoordelijkheid. Maar in de eerste plaats moeten zij de CEO en zijn team vleugels geven.

 

  1. Een goede voorzitter maakt echt het verschil

Zeker in een startup is de voorzittersrol cruciaal.  Een coachende voorzitter is ruim beschikbaar voor frequente contacten met de CEO.  De voorzitter t reedt ook op als contactpersoon met de aandeelhouders. En de voorzitter waakt er over dat alle relevante stakeholders gehoord kunnen worden. In dat verband heb je best een onafhankelijk voorzitter met een volledige intellectuele vrijheid. Uiteraard mag de CEO zelf geen voorzitter zijn. Dat leidt tot een riskante want onevenwichtige machtsverdeling.

 

  1. Competenties en kwaliteiten

Denk zeer goed na over welke bestuurlijke competenties essentieel zijn:  bijvoorbeeld kennis van de startupwereld of je specifieke activiteitsniche,  kennis van governance en strategie, ervaring met menselijk kapitaal, financiën enzovoort. Doe zo mogelijk een professionele selectie, hoe moeilijk dat ook moge zijn. Streef naar genderdiversiteit.  Maar ook waarden als integriteit, openheid, authenticiteit en eerlijkheid  zijn niet te versmaden in het competentieprofiel. Omwille van het leereffect en de continuïteit worden de bestuurders best voor enkele jaren benoemd.

Veel succes!

Meer hierover op de GUBERNA website Start-up & Scaleup | GUBERNA