GUBERNA Algemene Ledenvergadering 2022

  • Member only
  • GUBERNA
General Member Assembly

Beste GUBERNA lid,

De Raad van Bestuur van GUBERNA heeft het genoegen de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aan te kondigen. Die zal digitaal en achter gesloten deuren plaatsvinden op donderdag 24 maart 2022 om 18u00 (registratie mogelijk vanaf 17u30).

U kan zich nu reeds aanmelden. Ten gepasten tijde zullen wij u de formele oproeping met de agenda en de bijhorende documenten overmaken.

Wij voorzien opnieuw een helpdesk om u te ondersteunen bij uw registratie of bij technische problemen.

Ook krijgt u de mogelijkheid om zowel vooraf als tijdens de vergadering uw vragen te stellen. Wij zullen uw relevante vragen bundelen en voorleggen aan Voorzitter Gaëtan Hannecart, Commissaris Peter Vandewalle (VGD) en Executive Director Sandra Gobert. Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, nodigen wij u uit om ons reeds op voorhand uw vragen te sturen via connect@guberna.be.

Wij stellen u graag volgende documenten ter beschikking (u kan deze consulteren door ze aan te klikken):

Belangrijk: Mogen wij u vragen om ons sowieso een volmacht te bezorgen, ook indien u zal deelnemen aan de vergadering. Op die manier kunnen we een eventueel technisch euvel alsnog opvangen.

We bezorgen u het overzicht van de jaarrekening 2021 en het budget 2022 samen met uw bevestiging van inschrijving. U ontvangt dan ook de toegangslink tot de vergadering. U kan alle documenten ook steeds opvragen via connect@guberna.be of consulteren op onze website samen met het jaarverslag 2021 (online beschikbaar vanaf 18 maart).

Wij verzoeken u vriendelijk in te schrijven uiterlijk op vrijdag 18 maart 2022 en ontvangen dan ook graag uw volmachten.

We kijken er alvast naar uit u talrijk te mogen begroeten op 24 maart!

Liesbeth De Ridder                       Sandra Gobert                      Gaëtan Hannecart
Secretary General                         Executive Director                Voorzitter