Public sector

Networking Session Centre Public Governance

  • Member only
  • GUBERNA
Member Network

Beste GUBERNA leden, 

Wij hopen dat het u goed stelt in deze uitzonderlijke tijden. Afgezien van het gezondheidsrisico, beseffen wij dat de huidige beperkende maatregelen onze basisbehoeften aan uitwisseling tussen peers onder druk zetten.  

We zijn er dan ook van overtuigd dat het belangrijk is contact te houden en onze leden de mogelijkheid te bieden elkaar te blijven ontmoeten. 

Daarom nodigt het Centrum Public Governance u graag uit voor een virtuele netwerksessie, om u de gelegenheid te geven van gedachten te wisselen en uw standpunten te delen over actuele onderwerpen in het domein van public governance. Wij nodigen u dan ook uit om samen in debat te gaan rond de volgende thema's: 

  • het maatschappelijk belang van publiek aandeelhouderschap
  • de onafhankelijkheid van geest als bestuurder in de publieke sector
  • de strategische visie van de overheid. 

Deze onderwerpen zijn des te pertinent, gezien de rol van de Staat in onze economie de afgelopen jaren is toegenomen en met name tijdens de COVID-19 crisis is geïntensiveerd. 

De interactieve discussies worden gemodereerd door een lid van ons team - een expert in het domein public governance - die u door de verschillende onderwerpen zal loodsen. 

Wanneer? Dinsdag 27 april 2021, tussen 16u30 en 18u.  

Waar? Op een interactief virtueel platform, dat u zal doen vergeten dat u vanop afstand deelneemt! 

Hoe? Schrijf nu in en geef aan welk onderwerp u verkiest. 

Wij verheugen ons erop u talrijk te mogen verwelkomen. 

Het GUBERNA team