Guberna

Persoonlijke uitnodiging - Welcome@GUBERNA 

  • On invitation
  • GUBERNA
Member Network

Omdat we het belangrijk vinden dat de invulling van uw lidmaatschap zo optimaal mogelijk verloopt, organiseren we twee keer per jaar een evenement voor onze nieuwe leden.  

Ten gevolge van de Corona-crisis zijn deze bijeenkomsten helaas fysiek niet mogelijk. Daarom hebben we besloten een digitaal ontmoetingsmoment te organiseren waarop u kan kennismaken met Liesbeth De Ridder, Secretary General, en het GUBERNA-team dat steeds met veel plezier te uwer beschikking staat. 

Dit evenement zal digitaal doorgaan op maandag 10 mei 2021 (17.00- 18.00 uur).   

Nadien kan u desgewenst nog een half uurtje informeel nakaarten. 

Zodra de omstandigheden dit toelaten zullen we een fysieke ontmoeting organiseren zodat u persoonlijk, met een hapje en drankje, kan kennismaken met uw collega-bestuurders.  

Wij kijken er alvast naar uit u digitaal te mogen verwelkomen!  

Het GUBERNA team