In deze aflevering van Board Radar

VERENIGDE NATIES TEGEN GREENWASHING

De VN stelde onlangs een internationaal panel van zestien deskundigen samen in zijn strijd tegen ‘greenwashing’.

Dat er nog ruimte voor verbetering is blijkt ook uit de eerste samenvatting van een algemene Europese bevraging over de kwaliteit van de duurzaamheidsrapportering. Bij GUBERNA pleiten wij er al langer voor dat ook een bekwame raad van bestuur de klimaatplannen effectief en authentiek ter harte moet nemen en dat boxticking ook hier uit den boze is.

 

NEDERLANDSE RADEN VAN BESTUUR IN VIZIER VAN KLIMAATACTIVISTEN

De Nederlandse organisatieMilieudefensie heeft begin juli een ‘klimaatindex’ gepubliceerd. Deze bevat de resultaten van een grondige analyse van de klimaatplannen van 29 grote bedrijven: stuk voor stuk bedrijven die ingetekend hadden op de klimaatdoelstelling van Parijs.

EcoDa rapporteert dat er in het Nederlandse bedrijfsleven een nieuwe trend opsteekt: steeds meer beursgenoteerde bedrijven gaan via een ‘stakeholdercomité’ op een gestructureerde manier in een ESG-dialoog met hun externe stakeholders.

 

DIVIDENDBELEID IN FAMILIEBEDRIJVEN

We besteden hier graag aandacht aan een nieuw literatuuroverzicht van de professoren Anneleen Michiels en Vincent Molly over het dividendbeleid in familiebedrijven. Via deze vorm van ‘zelfdiscipline’ kan de familie potentiële belangenconflicten tussen actieve en passieve familieaandeelhouders structureel voorkomen. De auteurs raden verder aan om het ‘dividendbeleid’ en de ‘risico-appetijt’ altijd goed af te stemmen op de groeimogelijkheden van het bedrijf en de eventuele ‘liquiditeitsbehoeften’ van de aandeelhouders.

 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE NAV BEHEERSOVEREENKOMST PMV

De overheid wil dus een actievere rol als aandeelhouder spelen. Zo publiceerde ons centrum ’Public Governance’ onlangs een nota over het ‘relationship agreement”. We positioneren dit als een nuttige aanvulling op de complexe regelgeving. Bovendien is het in staat te bemiddelen op het gekende spanningsveld tussen autonomie en controle.

 

GUBERNA OP INTERNATIONAL FAMILY BUSINESS RESEARCH FORUM

Van 27 tot 29 September is de Universiteit Hasselt gastheer voor het vijfde ‘International Family Business Research Forum’.