Type
  • Report
Themes
  • Codes & Regulations
  • Other
Organisation type
  • Listed Company
Datum

Executive Summary

Dit rapport geeft een update, op 31 december 2019, van de studie van GUBERNA m.b.t. de bestuurspraktijken van Belgische beursgenoteerde ondernemingen. De studie is gebaseerd op de analyse van de jaarverslagen van een steekproef van 106 bedrijven. Het rapport verwijst ook naar de aanbevelingen van de Belgische corporate governance codes (code 2009 en code 2020). De belangrijkste bevindingen van het onderzoek worden hieronder samengevat.

De mediaanwaarde van de omvang van de raad van bestuur van een beursgenoteerde onderneming is 8 bestuurders.

Wat betreft de samenstelling van de raad van bestuur :

  • De mediaan van het aantal niet-uitvoerende bestuurders is 7.
  • De mediaan van het aantal uitvoerende bestuurders is 1.
  • De mediaan van het aantal onafhankelijke bestuurders is 4.

Met betrekking tot de diversiteit in de raad van bestuur:

  • De mediaanwaarde van het aantal vrouwen in de raad van bestuur van een beursgenoteerde onderneming is 3, en 34% van de bestuurders zijn vrouwen. De Quotawet wordt door 89% van de ondernemingen nageleefd.
  • 24,5% van de bestuurders heeft een buitenlandse nationaliteit.
  • De gemiddelde leeftijd van de bestuurders in 2019 is 58 jaar.

Met betrekking tot de scheiding van de functies aan de top heeft een grote meerderheid van de bedrijven ervoor gekozen om de functie van voorzitter van de raad van bestuur te scheiden van die van CEO. Tien bedrijven combineren nog beide functies.

Wat de organisatie van de raad van bestuur betreft, is de mediaanwaarde van het aantal vergaderingen van de raad van bestuur 8 per jaar. De gemiddelde aanwezigheidsgraad van de bestuurders is 94%. 80% van de bedrijven stelt ook een secretaris-generaal aan.

De gemiddelde anciënniteit van de bestuurders is 7 jaar op de datum van de AVA van 2020.

Een grote meerderheid van de ondernemingen heeft een auditcomité opgericht. Het remuneratiecomité is in 88% van de ondernemingen aanwezig, al dan niet in combinatie met een benoemingscomité.

Wat het uitvoerend management betreft, heeft 19% van de onderzochte vennootschappen een wettelijk directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen. 2 vennootschappen hebben ook een dual / two-tier governance model geïmplementeerd zoals voorzien in artikel 7:107 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bestaande uit een raad van toezicht en een directieraad. De omvang van het uitvoerend management heeft een mediaanwaarde van 5 leden. 14% van de zetels in het uitvoerend management zijn in handen van vrouwen en 22% in handen van buitenlanders.

Dit rapport is exclusief voor onze leden. Log daarom in om het te raadplegen.

Dit rapport is exclusief voor onze leden. Log daarom in om het te raadplegen.

Nog geen GUBERNA-lid?

Ontdek onze lidmaatschapsvoordelen en sluit u aan bij ons netwerk van meer dan 3.000 governance actoren (bestuurders, aandeelhouders, ondernemers en decisionmakers).

Bekijk de lidmaatschappen

Wel al lid?

Log hier in en geniet van al uw voordelen.

Member Login