Type
  • Article
Organisation type
  • Public sector
Datum

In 2014 beoordeelt en herziet de OESO haar Richtlijnen voor Corporate Governance van staatsbedrijven (SO's). De richtlijnen voor staatsbedrijven zijn in 2005 aangenomen als een internationaal overeengekomen norm voor de manier waarop overheden het eigendom van staatsbedrijven moeten uitoefenen. Zij worden herzien om rekening te houden met veranderingen in het landschap van corporate governance sinds de goedkeuring ervan in 2005, en om de ervaringen te weerspiegelen van het groeiende aantal landen dat stappen heeft ondernomen om hun aanbevelingen uit te voeren. Het herzieningsproces omvat uitgebreid overleg buiten het OESO-lidmaatschap om, met inbegrip van vertegenwoordigers van de partnerlanden van de OESO, het maatschappelijk middenveld, deskundigen op het gebied van corporate governance en praktijkmensen. Als Belgisch Instituut voor Bestuurders is GUBERNA nauw betrokken geweest bij het herzieningsproces en heeft het actief deelgenomen aan de twee overlegvergaderingen die in Parijs zijn gehouden.

Een eerste ontwerp van de herziene versie is in mei 2014 gepubliceerd.

informations

Vragen?

Vragen over deze publicatie? We helpen u graag verder.

Contacteer ons