Type
  • Article
Themes
  • Other
Organisation type
  • SME
Datum
Fabienne Bryskère

Krachtige wisselwerking tussen theorie en praktijk – een getuigenis.

Fabienne Bryskère is een ervaren CEO. Na haar opleiding als burgerlijk ingenieur werkte ze 15 jaar voor grote retailbedrijven. Daarna heeft ze 6 jaar de rol van CEO bij Multipharma opgenomen. Boven haar nieuwe rol als CEO, ontdekt Fabienne de samenwerking met een Raad van bestuur van een Belgische cooperative. Sinds twee jaar is ze overgeschakeld naar een familiale context. Als CEO van Groupe Mestdagh neemt zij de eindverantwoordelijkheid voor een groep van 2000 medewerkers en 80 winkels met een omzet van 700 miljoen euro. Sinds haar opleidingen bij GUBERNA tot onafhankelijk bestuurder heeft zij een 3-tal mandaten opgenomen in KMO’s en start-ups.

Zij deelt met ons haar ervaring in het werken met een RvB vanuit haar rol als CEO en nu ook haar ervaringen als bestuurder. Fabienne maakt de vergelijking, benoemt de verschillen en verbindt de inzichten die zij verwierf in de GUBERNA opleidingen. Wij wensen u veel leesgenot!

Fabienne Bryskère
CEO Groupe Mestdagh
Tel +32 478 40 44 78
Contact by e-mail

Kunt u uzelf voorstellen en de context waarin u uw manda(a)t(en) uitvoert?

Als burgerlijk ingenieur heb ik het merendeel van mijn loopbaan bij grote internationale firma’s gewerkt en had ik geen contact met de RvB. Toen ik CEO van Multipharma werd, had ik daar dus geen ervaring in en begreep ik niet goed wat de verwachtingen van en de rol van de RvB waren. Daarom wilde ik ook die kant van de tafel leren kennen en ben ik begonnen met de opleiding bij GUBERNA. Een tweede reden waarom ik de opleiding volgde, is de vraag die ik kreeg van de voorzitter van de RvB van Multipharma om een governance structuur voor het bedrijf uit te werken. Dat heb ik na het voltooien van de opleiding ook succesvol kunnen doen. Meteen kon ik de theorie aan de praktijk toetsen en werd bevestigd dat wat ik geschreven had correct was. Toch heb ik kunnen ervaren dat de theorie niet altijd toepasbaar is in de praktijk. Bij Multipharma bestond al een audit en remuneratie comité terwijl de samenstelling van de RvB verbeterd kon worden maar historische reden hebben dit afgeremd. In deze periode heb ik ook vooral geleerd hoe belangrijk het contact en de relatie tussen de CEO en voorzitter is. Vandaag bij Groupe Mestdagh ben ik opnieuw bezig een goed governance structuur te bouwen en in werking te stellen.

Waarom besloot u bestuurder te worden?

Voor mijn eerste ervaring als CEO, had ik geen contact met een RvB gehad en ik had het gevoel dat ik de verwachtingen van de leden van de RvB niet altijd goed begreep. Ik heb “diplomatische” fouten gemaakt. Dan dacht ik, zelf lid van een RvB worden zal me helpen om mijn gedrag als CEO en de relatie tussen de CEO en de RvB te verbeteren. Bovendien, externe ervaringen voeden me in mijn rol als CEO van Mestdagh.

Dan dacht ik, zelf lid van een RvB worden zal me helpen om mijn gedrag als CEO en de relatie tussen de CEO en de RvB te verbeteren. Bovendien, externe ervaringen voeden me in mijn rol als CEO van Mestdagh.

Welke impact heeft de huidige crisis op uw rol als bestuurder?

Ik ben één week voor de crisis als CEO begonnen. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat de CEO de rol van crisismanager opneemt en dat heb ik dan ook gedaan. In dat geval heeft de RvB een rol als challenger en controleert het of de juiste acties werden genomen en succesvol werden uitgevoerd. Dit was bij ons het geval. Als een CEO dit niet doet, vind ik het de taak van de RvB om hem daarop aan te sturen.

Alumni Sparkle Fabienne Bryskère

Welke competenties en vaardigheden zijn volgens u cruciaal om een goede bestuurder te zijn?

Financiële competenties zijn volgens mij heel belangrijk, je moet de cijfers snel begrijpen en hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen scheiden. Je moet ook een goede helikopter view hebben, het geheel en verbanden kunnen overzien. Naast goede analytische vaardigheden is goed kunnen luisteren een absolute must voor een sterke bestuurder.

Een bestuurder kent de markt en de actualiteit van het bedrijf en durft een CEO of MT uit te dagen, kritische vragen te stellen. Hij of zij moet ook een teamspeler willen zijn. Goed kunnen samenwerken en een sterk team hebben zijn voorwaarden om succesvol te kunnen zijn. Een goede Raad van Bestuur heeft een mix van deze competenties. De rol van de voorzitter is vooral belangrijk om het team te vormen en te managen. Ook GUBERNA legt hier sterk de nadruk op en dat klopt voor mij ook. Verder vind ik riskmanagement ook heel belangrijk. Bijvoorbeeld, ik heb een situatie ervaren waarin een organisatie met een zeer hoge schuldenlast een overname wou doen maar risicoanalyse naar rentabiliteit en terugbetalingscapaciteit werd niet gedaan. Een beslissing die de organisatie nagenoeg fataal zou worden. Als RvB hebben we aangeraden om een ACID-test te doen en de juiste financieringsvorm te kiezen. Vooruitzien is een belangrijke kwaliteit van een bestuur. Als laatste ben ik van mening dat een RvB ook coachende kwaliteiten moet hebben, zowel om CEO’s en MT’s persoonlijk te kunnen helpen en businesswise. Daarom vind ik persoonlijk een rol in de RvB van een KMO heel interessant. Internationale firma’s hebben vaak een lokale RvB zonder beslissingsbevoegdheid omdat deze toch in de holding of op groepsniveau worden genomen. In een KMO staat een bestuur naar mijn ervaring veel dichter bij de business en dat is heel belangrijk.

Wat ziet u als uw specifieke meerwaarde voor een board?

Vanuit mijn opleiding en vanuit een passie kan ik zeer snel cijfers analyseren. Verder ben ik heel nieuwsgierig en enthousiast. Als ik de markt niet ken dan lees ik mee in en onderzoek ik deze. Als je als bestuurder niet geïnteresseerd bent in de sector van het bedrijf waar je in de board zit, dan heeft het geen zin om deel te nemen. De betrokkenheid van de bestuurder is heel belangrijk.

Welke thema's verdienen de volle aandacht in de board room?

Riskmanagement, marktanalyses, strategie- en innovatie, finance, SDG, imago van de maatschappij. Wat moet vermeden worden is dat de board te operationeel wordt.

Welke tips heeft u voor (toekomstige) bestuursleden?

Kies een firma/markt waarin je interesse hebt.

Heb goede gesprekken met de voorzitter en begrijp welke verwachtingen die persoon heeft en wie de andere leden van de RvB zijn. Vraag ook waarom ze jou willen en probeer op voorhand de andere leden te ontmoeten om te voelen of het klikt.

Wees ook integer met jezelf, over de reden waarom je gevraagd wordt. Dan kan je invullen wat er gevraagd wordt en kan je de tijd vrij maken die ervoor nodig is.

De toekomstige bestuurder moet begrijpen dat hij geen operationele rol heeft, hij moet advies geven, controles uitvoeren en de CEO uitdagen. Hij heeft geen controle op de uitvoering. Dat kan soms frustrerend zijn en vergt wel wat zelfkennis en -management.

Persoonlijk vind ik de waarden en de governance van het bedrijf waar ik bestuurder ben heel belangrijk. Als je een opportuniteit voor een mandaat krijgt, probeer dan te achterhalen of de waarden en de strategie van het bedrijf passen bij jouw voorkeur en of je er achter kunt staan.

Je moet als bestuurder integer zijn naar jezelf en met de onderneming waarvan je bestuurder bent.

Alumni Sparkle Fabienne

Hoe hebben de onderwijsprogramma's van GUBERNA bijgedragen aan uw succes als bestuurder?

Ik heb er enorm veel aan gehad. Eerst en vooral heeft het mij overtuigd dat governance absoluut belangrijk is en dat de rol van een RvB een zeer positieve impact kan hebben op een onderneming. Een RvB die geen governance voert en een onvoldoende goede samenstelling heeft kan een zeer negatieve impact op een organisatie hebben. Bijvoorbeeld – een firma heeft een overname gedaan en in de RvB eerst voorgesteld. De RvB was niet evenwichtig samengesteld en het waren vrienden van de CEO. De board had geen onafhankelijke visie en te weinig riskmanagementervaring. Ze hebben een overname gedaan die alleen op papier goed was en dat heeft tot zeer slechte resultaten geleid.

Als er onafhankelijke bestuurders waren geweest en de board professioneler was samengesteld, zoals ook GUBERNA in haar opleidingen aanreikt, dan zou dat niet gebeurd zijn. De rol van de RvB kan enorm belangrijk zijn bij de innovatie en groei van een bedrijf en ik heb vooral van GUBERNA geleerd dat 3 of 4 rollen van een RvB heel belangrijk zijn: challenge, controle, investeren en riskmanagement. Als je een team hebt dat deze 4 elementen kan aanreiken aan een CEO en zijn of haar team dan kan een organisatie groeien en haar doelstellingen bereiken.

Een van de meest interessante delen van de opleiding was voor mij de presentatie van een CEO in een familiale onderneming. Hij heeft een prachtig verhaal verteld over de realiteit en de moeilijkheden van een familiale onderneming en hoe ze door de komst van de RvB en de toepassing van governance, de juiste beslissingen konden nemen voor de toekomst van hun bedrijf.

Hoe ondersteunt het GUBERNA Alumni-netwerk u in uw rol als bestuurder?

Ik maak nog geen gebruik van het netwerk omdat ik geen fan ben van grote evenementen. In COVID-tijden netwerken via ZOOM heeft me ook niet echt getriggerd.

Van een dergelijk orgaan zou ik verwachten dat er een goede mogelijkheid tot ervaringsuitwisseling zou zijn in kleine groepen met een gemeenschappelijke interesse bv een sector of een regio of een type onderneming etc..

Jo Hendrikx

Over de interviewer

De interviewer is Jo Hendrikx
Gepassioneerd onafhankelijk bestuurder in KMO’s en familiale ondernemingen. Lid van de GUBERNA Alumni Council en eigenaar van Straight Business Partners, gespecialiseerd in strategie- en organisatieontwikkeling.
Tel: +32 478 603 825
Contact by E-mail
 

Deelnemen aan GUBERNA Directors Sparkle?

GUBERNA wil een echte gemeenschap zijn waarin elk lid zijn/haar rol van bestuurder in de beste omstandigheden kan uitvoeren. Om de uitwisseling van ervaringen en informatie te stimuleren, hebben de GUBERNA Directors deze interview reeks opgestart in september 2020. Doel: onze leden inspireren via de verhalen van ervaren bestuurders.

Graag nodigen we de GUBERNA Directors en GUBERNA Certified Directors uit om onderwerpen en te interviewen personen aan te reiken. In 2022 leggen we de klemtoon op de volgende onderwerpen:

  • Hoe kan de raad van bestuur bijdragen aan een beter klimaat?

  • Van een factchecking naar een proces gestuurd risicobeheer onder toezicht van de raad van bestuur?

  • De rol van de voorzitter van de raad van bestuur in de digitale transformatie.

  • Hoe kan u uw bedrijf versterken om te groeien door overnames en partnerships en uw corporate governance op orde krijgen?

  • De jonge generatie bestuursleden.

Wil u deelnemen aan GUBERNA Directors Sparkle of heeft u suggesties rond gesprekspartners en onderwerpen? Stuur dan een mailtje naar Danny VandeVyver.