Type
  • Position paper
Organisation type
  • Public sector
Datum

GUBERNA heeft een nieuwe visienota ontwikkeld over de Staat als aandeelhouder. Dit initiatief volgt op het Memorandum rond de rol van de Staat als aandeelhouder  dat GUBERNA ontwikkelde in het kader van de federale verkiezingen van 2014. Dit memorandum was gebaseerd op een uitgebreide internationale studie van GUBERNA en kreeg veel aandacht in de pers en bij de overheidsinstanties. Veel van de aanbevelingen uit het memorandum zijn opgenomen in het regeerakkoord van de regering Michel. 

Nu de legislatuur ten einde loopt, is het tijd om de balans op te maken. GUBERNA heeft onderzocht in hoeverre de bepalingen van het regeerakkoord al dan niet zijn uitgevoerd. Op basis van ons onderzoek, interviews met belangrijke actoren en werkgroepen met onze deskundige leden uit de publieke sector hebben we een samenvattend verslag van de belangrijkste observaties opgesteld. Zoals blijkt uit de visienota, zijn sommige hervormingen uitgevoerd, andere opgestart, en sommige nog niet doorgevoerd. 

Naast deze balans willen we ook kijken naar de toekomst en de uitdagingen van de volgende federale regering. Daarom hebben we een nota opgesteld waarin we onze visie uiteenzetten over de 7 governance-uitdagingen betreffende de rol van de Staat als aandeelhouder die volgens ons in de komende jaren behandeld moeten worden. 

We juichen de recente vooruitgang op vlak van governance toe en hopen dat de geïnitieerde hervormingen zullen worden voortgezet. GUBERNA, en in het bijzonder het Centrum Public Governance , zullen debatten blijven stimuleren met het oog op een verdere optimalisering van corporate governance in de publieke sector. 

Download

U kan het artikel hieronder downloaden.

Vragen?

We helpen u graag verder.

Contacteer ons