resilience

Maatschappelijk engagement van Degroof Petercam

Degroof Petercam Foundation verleent constant steun aan organisaties die zich inzetten voor de werkgelegenheid. Door de coronacrisis hebben de gezondheidszorg en het onderwijs het zwaar te verduren. Daarom heeft de bank beslist ook twee organisaties die in deze sectoren actief zijn financieel te ondersteunen.

Dokters van de Wereld

In deze tijd van lockdown is de nood het hoogst voor wie dakloos of extra kwetsbaar is. De Belgische tak van de internationale vereniging Dokters van de Wereld levert grote inspanningen om oplossingen te zoeken voor de precaire situatie van die mensen. We zijn deze missie erg genegen en hebben ons daarom geëngageerd om 150.000 euro te schenken, gespreid over drie maanden, om alvast de hoogste nood te helpen lenigen.

Close the Gap

Close the Gap, een Belgische organisatie die internationaal actief is, legt zich toe op het refurbishen van IT-apparatuur geschonken door bedrijven. Nadat de toestellen zijn klaargemaakt voor een tweede leven komen ze terecht bij kansarmen en gezinnen met schoolgaande kinderen. En de behoefte is momenteel groot: door de lockdown vertienvoudigde de vraag.
Omdat we dit initiatief een warm hart toedragen, beslisten we om de organisatie onze gebruikte maar kwalitatief nog in goede staat verkerende computerapparatuur te schenken. Zo krijgen studenten en kinderen van kansarme gezinnen toch de kans om lessen vanop afstand te volgen.

Bedrijven, particulieren en gemeenschappen slaan momenteel de handen in elkaar om samen deze crisis te overwinnen. Dat is niet alleen hartverwarmend, het sluit ook naadloos aan bij ons eigen engagement en voluntarisme.

Samen komen we deze crisis te boven!