GUBERNA logo

GUBERNA internationaal

GUBERNA volgt de Europese en internationale ontwikkelingen nauw op en laat zich in dit debat zeker niet onbetuigd. Een overzicht van onze internationale betrokkenheid in het governance gebeuren:

European Confederation of Directors’ Associations (ecoDa)

EcoDa vertegenwoordigt meer dan 55.000 bestuurders uit meer dan 10 Europese lidstaten bij de Europese instanties en is als het ware de “european voice of directors”. GUBERNA is lid van deze confederatie die goed bestuur wil promoten op Europees niveau. Verschillende medewerkers van GUBERNA zetelen in diverse ecoDa commissies.

Daarnaast organiseert ecoDa ook een 2-daagse Europese opleiding voor bestuurders en publiceerde zij in maart 2010 ook de eerste Europese aanbevelingen voor niet-beursgenoteerde ondernemingen.

GUBERNA wenst daarnaast ook rechtstreeks mee te werken aan het Europese beleid. Door deel te nemen aan de publieke raadplegingen die de Europese Commissie houdt, laat GUBERNA de stem van haar leden gelden in Europa. Meer info over ecoDa

Projecten & activiteiten

Als kenniscentrum is GUBERNA ook betrokken in diverse internationale projecten. Het onderzoeksteam van GUBERNA levert eveneens bijdragen aan internationale publicaties en treedt actief op in internationale fora.

Verder voerde GUBERNA, in opdracht van de Wereldbank een evaluatie uit van een ‘corporate governance’ project in Afrika, dat o.a. gefinancierd werd door Flanders Investment and Trade (FIT).

Tenslotte kent GUBERNA een verdienstelijke track record in het organiseren van Europese conferenties rond de thematiek van goed bestuur. Zo werd in 2010 door GUBERNA, in het kader van het Belgisch Voorzitterschap bij de Europese Unie,  de “10th European Corporate Governance” georganiseerd.

Agenda

24 mrt 2020
Brussel
Ledenforum
guberna
24 mrt 2020
Brussels
Event
guberna
02 jul 2020
Brussel
Summer School
guberna
03 jul 2020
Brussel
Summer School
guberna
"
ecoDa must be the place where all national directors’ institutes within the European Union feel they can really make a difference by influencing policies and informing European decision-makers of our proposals on corporate governance
Miles Templeman
"

GUBERNA internationaal