ARTIFICIELE INTELLIGENTIE IN DE RAAD VAN BESTUUR 

Eerder deze maand polsten wij via LinkedIn naar uw mening over de impact van artificiële intelligentie op bestuur en bestuurders.  De vele deelnemers verwachten dat AI vooral van grote waarde zal zijn in de voorbereiding op vergaderingen en als assistent bij de besluitvorming.  

 

VOOGDIJSCHAP BIJ OVERHEIDSBEDRIJVEN  

Het voorstel van minister Petra De Sutter om een eigen waarnemer te laten aanstellen in de raden van bestuur van beursgenoteerde overheidsbedrijven viel op een koude steen. Dat was voor ons centrum Public Governance een ideale aanleiding om na te denken over het concept ’ministerieel voogdijschap’.  

Our partners