Type
  • Article
Themes
  • Board of Directors
  • General
  • Stakeholders
Organisation type
  • Public sector
Datum

Deze studienota heeft als doel een breder governance perspectief te bieden op de discussie die ontstond naar aanleiding van het voorstel van minister van overheidsbedrijven Petra De Sutter in 2022 om een waarnemer in te voeren in de beursgenoteerde overheidsbedrijven Bpost en Proximus.

GUBERNA oordeelt dat het standpunt van critici gegrond is dat een waarnemer de klok terugdraait en de fundamenten van goed bestuur schaadt. GUBERNA stelt echter ook vast dat bij de invulling van het begrip voogdijschap de pendule tussen bestuurlijke autonomie enerzijds en democratische verantwoording en controle anderzijds in de afgelopen jaren vooral naar het eerste is doorgeslagen. Bijgevolg zijn de bezorgdheden of spanningen van de minister omtrent “accountability deficits” in zekere zin ook legitiem.

Daar een waarnemer voor GUBERNA disproportioneel is t.a.v. de doelstelling om beter geïnformeerd te worden, worden in deze nota alternatieve oplossingen aangereikt om met de invulling van voogdijschap en het spanningsveld tussen autonomie en betrokkenheid gepast om te gaan. Die liggen binnen handbereik maar vereisen desalniettemin dat in de toekomst belangrijke stappen gezet worden. De relationship agreement kan hierin een nuttige aanvulling zijn.

Download de volledige studienota via onderstaande link.