Type
  • Article
Themes
  • Entrepreneurship
Organisation type
  • Start-up/ Scale-up
Datum

In dit eerste deel van een uitgebreider artikel belichten we vier “beste praktijken” voor de monitorende taakuitvoering van de raad van bestuur van een startup. Het tweede deel volgt later. Lees deel 2 hier

Bepaal uw strategie en ga er dan voor

Alles begint bij de strategische focus. De Raad van bestuur beslist mee over deze twee eenvoudige maar levensbelangrijke vragen: ‘1.Waar willen we naartoe en 2. Hoe gaan we daar geraken?’

De Raad van bestuur moet de strategische vorderingen van dichtbij opvolgen. Daarom bepaalt de raad mee welke KPI’s, milestones of metrics het management regelmatig moet rapporteren. Ja, ook in een startup is er een minimale vorm van rapportering nodig!  Zeker een dynamische startup kan in de verleiding komen om altijd “snel op de bal te spelen om snel te kunnen scoren“ of “voortdurend flexibel te schakelen”. Allemaal goed en wel, maar je mag je gekozen doel daarbij niet uit het oog verliezen of zo maar om de haverklap van doel veranderen. Je moet echt goede redenen hebben en alles geprobeerd hebben alvorens je de raad van bestuur mag voorstellen het strategisch doel te veranderen of te ‘pivoteren’.

Volg je cash en liquiditeiten op.

De raad moet de actuele en toekomstige cashpositie goed kunnen monitoren om negatieve verrassingen zoveel mogelijk te vermijden. Hoe vroeger men de financiële rapportering professioneel aanpakt, hoe beter. In het begin zal een externe accountant goed moeten begrijpen waar het over gaat. In het ideale geval kan hij meegroeien met de kapitaalrondes, de investeringen en de afschrijvingen. Een goede budgetplanning en de financiële rapportering naar de raad, zeker van de cashpositie, zijn daarbij cruciaal.

De Raad van bestuur ziet bijvoorbeeld aandachtig toe op het totale verkoopproces en op de gedocumenteerde opvolging van de klanten om goed te begrijpen waarom een klant al dan niet wil kopen. Verder is ondernemen ook bij een startup een kwestie van compliance. Je moet ook alle regels en betaalverplichtingen kunnen naleven. Doe het dus vanaf de eerste keer correct. Als je een sociaal secretariaat en waar nodig een advocaat onder de arm neemt leg je een goede basis.

Begrijp je klanten

We moeten er geen doekjes om winden. Bij vele startups is er slechts een heel kleine groep echt aan het wachten op het nieuw product of de nieuwe dienst. Maar je mag het de doelgroep niet kwalijk nemen dat deze te dom zou zijn om de ‘ongelooflijke voordelen’ van je uitvinding te begrijpen. De Raad van bestuur moet je er dan aan herinneren ‘dat de klant altijd gelijk heeft’. Anderzijds weet de Raad van bestuur ook dat het succes van het bedrijf uiteindelijk afhangt van de verkoopcijfers en dat je dus maximale aandacht moet besteden aan de klant. Je moet heel goed begrijpen waarom een klant ‘Ja’ of ‘Nee’ zegt. Het komt er op aan alle deze feedback goed te documenteren om zo je verkoopproces continu te kunnen verbeteren.

Investeer in je menselijk kapitaal

Een toegewijd team met specifieke skills is essentieel om de USP van je bedrijf te kunnen realiseren. Dat vergt een goede selectie en een goede introductie van nieuwe medewerkers. Bestuurders kunnen jonge managers die hier weinig ervaring mee hebben met raad en daad bijstaan. Loon is slechts één factor van een goede retentie. Het is essentieel dat nieuwe medewerkers vanaf het begin de cultuur, de missie en de basis van de organisatie goed begrijpen. Gebruik eventueel een professionele rekruteringsspecialist en neem exit-interviews af bij hen die je toch zouden verlaten.

(wordt vervolgd)