Themes
  • Entrepreneurship
Organisation type
  • Start-up/ Scale-up
Datum

Het eerste deel over de best practices verscheen op 24 augustus 2023. Lees deel 1 hier.  In dit tweede  deel belichten we de resterende vier  “beste praktijken” voor de monitorende taakuitvoering van de raad van bestuur van een startup.

 

Neem goed bestuur ernstig

Corporate governance (met al zijn praktische gevolgen) is vanaf de start van het bedrijf van essentieel belang voor het welzijn van je startup. Naast de vele andere prioriteiten, pitches en vergaderingen die dringender lijken moet je ook de ‘corporate  governance’ vanaf het begin serieus nemen. Je zal er toch ooit moeten mee beginnen en hoe langer je wacht hoe moeilijker het wordt om alles correct te krijgen. We raden je aan om heel het bestuurlijke luik vanaf het begin goed op de rails te zetten en alles vanaf de eerste keer juist te doen.

 

Zorg voor accurate financiële rapportering

Hoe vroeger men de financiële  rapportering professioneel aanpakt, hoe beter. In het begin zal men daarvoor meestal een externe accountant aanstellen. Maar deze moet goed gebrieft worden: hij of zij moet goed begrijpen waarover gaat en waar het bedrijf naar toe wil. Dat bepaalt immers mee de inhoudelijke accenten en de presentatievorm van de budgetplanning en de rapportering van de cashpositie naar de raad van bestuur. Het is daarbij nuttig om de maand- of kwartaalresultaten telkens te vergelijken met het budget en ook al een prognose te verschaffen op basis van de bestellingen en vooruitzichten. Het feit dat de uiteindelijke realisatie altijd afwijkt van het jaarplan is geen excuus om dit niet als referentiebasis te gebruiken. Een degelijke financiële rapportering is verder ook noodzakelijk voor de cashplanning en het werkkapitaal.

In het ideale geval kan de accountant ook meegroeien met de latere kapitaalrondes en de investeringen van de startup. Anders moet men een eigen (parttime) financieel manager aanstellen.

 

Wees niet alleen ondernemend maar ook efficiënt en effectief

Startups zijn in hun beginfase  een al creativiteit, experiment en initiatief. Toch moet de raad al snel een evenwicht vinden tussen dat creatieve, risicovolle en ondernemende “can-do mentaliteit” enerzijds en de juiste processen om efficiënt en planmatig te werken en de risico's te beperken anderzijds.

Ook in een in een dynamische startupomgeving met onervaren ondernemers moet je tijdig de juiste zorg voor effectiviteit en efficiëntie installeren. Een waakzame en disciplinerende raad van bestuur die oog heeft voor een goede taakuitvoering en stipte planopvolging is dan zijn gewicht in goud waard.

 

Respecteer de regels en afspraken

Tenslotte is ondernemen ook bij een startup een kwestie van enige compliance: dat is dus ook een aandachtspunt voor de raad van bestuur die hiervoor trouwens  de eindverantwoordelijkheid draagt. Of je dat nu leuk vindt of niet, je moet niet alleen wetten en regels naleven, je moet ook tijdig je verschillende betaalverplichtingen voldoen. Administratieve slordigheid of fiscale nalatigheid kan je op een zeker moment duur te staan komen. Doe het dus vanaf de eerste keer correct. Als je een sociaal secretariaat en waar nodig een advocaat onder de arm neemt leg je al een goede basis.

 

De acht ‘best practices’ op een rijtje:

  • Bepaal uw strategie en ga er dan voor
  • Volg je cash en liquiditeiten op
  • Begrijp je klanten
  • Investeer in je menselijk kapitaal
  • Neem goed bestuur ernstig
  • Zorg voor accurate financiële rapportering
  • Wees niet alleen ondernemend maar ook efficiënt en effectief
  • Respecteer de regels en afspraken

Bron:  Corporate Governance in startups (Luc Sterckx)