Type
 • Brochure
Organisation type
 • Cooperative
 • Financial sector
 • Family Business
 • Hospital sector
 • Listed Company
 • Partnership
 • Public sector
 • SME
 • Social Profit
 • Sports sector
 • Start-up/ Scale-up
 • Other
Datum
CAP2030

Het begin van een nieuw jaar is de periode om met een nieuwe lei te starten en zichzelf in vraag te stellen, vooral in een periode die zo transformerend is geweest als deze COVID-19 crisis.

Ook het Lifelong Learning team van GUBERNA schrijft zich in in ons nieuwe thema “CAP2030 - Governance in Transition” en analyseert en vernieuwt haar opleidingsprogramma’s.  

Waarom heeft een bestuurder een opleiding nodig?

Een bestuurder brengt per definitie al heel wat skills en ervaringen met zich mee naar de board. Waarom zou hij/zij nog een opleiding volgen om bestuurder te zijn? Daar zijn een aantal goede redenen voor: 

1. De rol van een bestuurder is niet die van een uitvoerend manager.

Een bestuurder maakt beslissingen, maar voert deze niet uit. Bovendien maakt een bestuurder die beslissingen niet alleen, hij functioneert in het collegiaal orgaan dat de raad van bestuur is. De kennis van een bestuurder dient overkoepelend te zijn: alle domeinen die voor de organisatie van belang kunnen zijn, worden behandeld tijdens een raad van bestuur. Om impact te creëren in de discussies, kent een bestuurder het algemene kader naast zijn/haar eigen specifieke kennis.  Daarom focussen we in onze opleiding Director Effectiveness op verschillende kennisdomeinen vanuit het perspectief van een bestuurder: 

 • Het wettelijk kader voor een bestuurder – inclusief de nieuwe Europese ESG regulaties 
 • Financiële kennis – van Ebitda tot IPO  
 • Strategische kennis – hoe omgaan met disruptie en innovatie? 
 • Sociale skills en competenties  

Ontdek nu ook het eerste deel van onze online module Director Effectiveness 

Onze online programma’s behandelen eveneens essentiële informatie voor een bestuurder: 

 • De online module Human Capital on a board level bereidt de bestuurder voor op het omgaan met fundamentele personeelsvraagstukken. 
 • Technische kennis is onontbeerlijk voor een bestuurder. Wat zijn de juiste vragen om te stellen in een raad van bestuur wanneer het bijvoorbeeld over cyber security gaat?
 • Onze opleiding Information Security for Boards geeft hierover handige richtlijnen. 
 • Ook op vlak van ESG zijn er continu veranderingen die impact zullen hebben op de rol van de raad van bestuur in de organisatie en de samenleving. In samenwerking met onze partners creëren we een onlineprogramma die u de meest recente informatie hierrond zal brengen. 

2. Governance is voortdurend in transitie.

De ontwikkelingen in de maatschappij hebben een onmiddellijke weerslag op de taak van een bestuurder. In deze VUCA tijden wordt er steeds meer naar de raad van bestuur gekeken om een organisatie te leiden in een duurzaamheidstraject, met aandacht voor klimaatmitigatie en -transitie maar ook sociale rechtvaardigheid. In dit maatschappelijk debat zijn er nog heel wat onduidelijkheden, wat is de rol van de overheid, van de bedrijven, van het individu. Bestuurders kunnen hier de leiding in nemen. Lifelong learning maakt het verschil: Een bestuurder die zich informeert en opleidingen volgt, krijgt een zicht op de evoluties op maatschappelijk en op governance vlak. Gouverner, c’est prévoir.  

 • Onze opleiding Board Effectiveness maakt duidelijk wat de essentie is van een raad van bestuur: wat zijn de rollen en taken, hoe zit het met de organisatie, waarom is het niet one-size-fits-all? Wat is de achtergrond van governance, wat zijn de tendensen? 
 • Onze GUBERNA Summer School op 30 juni neemt ons thema “CAP2030 Governance in Transition” op en zal een aantal high-level sprekers verenigen met praktische workshops 
 • Onze online modules Board Organisation en Board Remuneration brengen u de meest relevante informatie over deze topics.  

Waarom kiest u voor een GUBERNA opleiding?

Als Instituut voor de Bestuurder richt GUBERNA zich exclusief op u, de bestuurder of (toekomstige) bestuurder. Door de niche waarin wij opereren kunnen wij u zeer gericht informatie geven.  Wij zijn Belgisch, en werken nauwgezet samen met onze Europese zusterorganisatie EcoDa om de Europese context in kaart te brengen. Wij zijn een kenniscentrum dat haar eigen onderzoek uitvoert, in dichte samenwerking met onze academische partners.  

Met meer dan 20 jaar ervaring op onze teller en sterke relaties met universiteiten, business en social profit partners en publieke overheden, hebben wij een uitstekend zicht op wat reilt en zeilt binnen elk type bestuurskamer. In onze opleidingen brengen wij u de meest recente benchmarks en best practices toepasbaar op uw organisatie – van KMO tot social profit organisatie of beursgenoteerd bedrijf. 

Informing – Empowering – Connecting 

GUBERNA doet meer dan eenvoudigweg opleidingen verzorgen. Wij willen ook de geest van een goede bestuurder overbrengen: moedig en onafhankelijk in alle omstandigheden, handelend in het belang van de organisatie.   

GUBERNA informs: wees one step ahead in uw raad van bestuur 

U richt zich tot ons omdat wij u informeren: de inhoud die wij in onze opleidingen brengen is betrouwbaar, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en op ons vertrouwd netwerk. Wij brengen u geen fake news en springen niet op de meest recente hypes. Wij anticiperen op evoluties, maar op basis van wat we observeren binnen de raden van bestuur. Onze onlineprogramma’s zijn erop gericht om u snel en correct de juiste informatie te geven. Deze programma’s brengen u de essentiële concepten op een grondige, effectieve manier.  

GUBERNA empowers: ga naar uw raad met zelfvertrouwen en creëer impact 

Ook in ons certificatieprogramma is er een deel kennisoverdracht, maar daar gaan we een stap verder. We geven u de middelen en het zelfvertrouwen om een impact te creëren in uw eigen (toekomstige) raad van bestuur. We doen dit door u in contact te brengen met ervaren bestuurders, die u hun beste tips & tricks meegeven in hun getuigenissen. In onze opleiding Board Simulation, het derde luik van ons certificatieprogramma, zetten we u aan het werk in een realtime simulatie. In deze module bent u de bestuurder van een fictief bedrijf. U maakt strategische beslissingen en voert actief debat. Deze opleiding is het summum van ons certificatietraject en dompelt u volledig onder in een bestuursagenda.  

Ongetwijfeld één van de meest realistische en praktisch toepasbare opleidingen die je als Bestuurder kan volgen*.

GUBERNA connects: werk intensief samen met peer directors 

 Maar daarbovenop bezorgen we u een netwerk door u in elke opleiding samen te brengen in een groep van deelnemers die gedurende een aantal dagen intensief met elkaar samen werken en debatteren. Wij stellen de groepen zorgvuldig samen, rekening houdend met verschillende diversiteitscriteria en ieders competenties en achtergrond. Zo kan u ervan op aan dat u mensen ontmoet die u anders niet zou leren kennen.  Onze opleidingen zijn een safe space om te proberen, om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen. Het gaat verder dan een babbel aan de koffie of tijdens een receptie (al hoort dit er uiteraard ook bij!).  Zelfs op ons lifelong learning platform is er mogelijkheid tot interactie met uw peer learners, om ervaringen uit te wisselen en te discussiëren, zij het dan op virtuele wijze.  

In 2022 bouwen wij verder aan onze portfolio, en we hopen van harte dat samen met u te kunnen doen! Tot ziens, in onze GUBERNA community! 

Being a professional director is a journey! 

* feedback Board Simulation NL 2021