Type
  • Report
Themes
  • ESG - Responsible Shareholders & Stakeholders
  • Board Dynamics & Ethical Decision Making
  • Diversity & Inclusion
  • Resilience & Antifragility
Organisation type
  • Cooperative
  • Financial sector
  • Family Business
  • Hospital sector
  • Listed Company
  • Partnership
  • Public sector
  • SME
  • Social Profit
  • Sports sector
  • Start-up/ Scale-up
Datum

Organisaties ageren meer dan ooit in een omgeving die voortdurend in verandering is. Politieke, economische, sociale, maatschappelijke, en andere verschuivingen volgen elkaar in snel tempo op en vragen een nieuw perspectief op vlak van governance. In de eerste en tweede "governance golf" stonden het verduidelijken van de rollen binnen de raad van bestuur en het bewaken van het evenwicht tussen aandeelhouders centraal. De derde “governance golf” bouwt verder op deze thema’s en legt de nadruk op het aligneren van belangen tussen de verschillende interne en externe stakeholders. Denk bijvoorbeeld aan de evolutie van shareholder capitalism naar stakeholder capitalism, en algemeen de versterkte vraag vanuit de samenleving naar verantwoording en inspraak (e.g. participatieve democratie).  

De vraag naar aanknopingspunten over hoe men stakeholders bij de besluitvorming kan betrekken is dan ook groot. Wat zijn stakeholders? Waarom zou men hen betrekken? Hoe kan men hen concreet bij de besluitvorming betrekken? En welke methoden zijn er beschikbaar?

Download nu de volledige studie

Stakeholder Governance in theorie & praktijk

In de reeks getiteld “Stakeholder Governance in theorie & praktijk” wil GUBERNA een duidelijk kader schetsen voor organisaties die de dialoog en betrokkenheid met stakeholders op een gestructureerde en strategische manier willen benaderen. Daarnaast biedt de reeks aan de hand van praktijkvoorbeelden ook een inzicht in de implementatie van stakeholder betrokkenheid bij diverse types van organisaties. Deze worden doorheen het jaar vanuit de Centres of Expertise van GUBERNA uitbracht.

Lees nu de volledige studie

Wilt u de volledige stakeholderstudie lezen? Deze is exclusief beschikbaar voor GUBERNA leden. Log in om de pdf te downloaden op deze pagina.

Log in

Nog geen lid? Ontdek nu welk lidmaatschap het beste bij u past.