Board Dynamics

De raad van bestuur als collegiaal besluitvormingsorgaan is een fascinerend geheel. Heel wat aandacht gaat uit naar in het oog springende, structurele aspecten van de raad van bestuur, denk bijvoorbeeld aan de omvang, diversiteit en onafhankelijkheid in de samenstelling, het voorzitterschap, etc. …  
Met andere woorden, breng een beperkt aantal intelligente, deskundige en ervaren bestuurders samen rond de tafel, efficiënt geleid door een sterke voorzitter en gevoed met relevante informatie, voor een open en constructief debat over de punten op de agenda en de uitkomst zal waarde creëren. Het geheel is immers meer dan de som van de delen. Kortom, een magisch recept voor een doeltreffende raad van bestuur. 

Boards are composed of individual human beings and every board constitutes a unique combination of characters, skills, competences, virtues, values, drives, fear and joys that generates board specific dynamics.

Winter (2019)

  
Hoewel dit mooi klinkt in theorie, is de praktijk nog al te vaak ontnuchterend. Er zijn tal van anekdotische verhalen van hoe het kan misgaan in de raad van bestuur of voorbeelden van suboptimale, zelfs raadselachtige/onverklaarbaar beslissingen. Wat er zich achter de schermen in de raadskamer afspeelt, blijft grotendeels verborgen. De zogenaamde “black box” van de raad van bestuur intrigeert velen, doet heel wat inkt vloeien, en…. geeft stilaan haar geheimen prijs. 
  
Wat meer en meer op de voorgrond treedt, is het besef dat de raad van bestuur bevolkt wordt door een groep mensen. Een raad is bovendien niet simpelweg een verzameling van individuen maar een complex sociaal systeem. En net zoals bij andere groepen, liggen de valkuilen van de groepsdynamica op de loer.  
  
Board dynamics kent vele gezichten, speelt zich af op verschillende niveaus (individueel en groep) en is in se een complex verhaal. Het gaat over processen, gedrag en emoties. Dit omvat interacties en beïnvloeding, machtsverhoudingen, onenigheid en conflicten, heuristieken en biases, maar evenzeer vertrouwen, cohesie en normen.  
  
Op een gepaste manier omgaan met board dynamics, begint met de erkenning! Het thema staat daarom ook op de onderzoeksagenda van GUBERNA. Steunend op de wetenschappelijke inzichten wenst GUBERNA een groter bewustzijn te creëren bij haar leden, hun gedragsvaardigheden aan te scherpen en hen de nodige tools aan te reiken.  
  
GUBERNA is ervan overtuigd dat board dynamics, met de juiste aandacht en balans, een positief impact heeft op de kwaliteit van de besluitvorming en finaal op duurzame waardecreatie. 

Publicaties voor Board Dynamics

Board Insights

GUBERNA heeft, samen met het Verbond voor Belgische Ondernemingen ('VBO'), een diepgaand onderzoek gevoerd naar de bestuurspraktijken bij beursgenoteerde ondernemingen in België.

Lees meer

Nog geen GUBERNA-lid?

Ontdek onze lidmaatschapsvoordelen en sluit u aan bij ons netwerk van meer dan 3.000 governance actoren (bestuurders, aandeelhouders, ondernemers en decisionmakers).

Bekijk de lidmaatschappen

Wel al lid?

Log hier in en geniet van al uw voordelen.

Member Login