Codes en regelgevingen

De basisprincipes van goed bestuur worden doorgaans neergeschreven in een gedragscode. De codes voor goed bestuur zijn een vorm van zelfregulering, ook wel soft law genoemd, en zijn een aanvulling op bestaande Europese en nationale wetgeving (hard law). Zij bevatten een reeks regels en gedragingen die bepalen hoe organisaties worden bestuurd en gecontroleerd. Dergelijke codes werden wereldwijd ontwikkeld voor verschillende types van organisaties (www.ecgi.org). Ook in België werden reeds diverse initiatieven genomen waaraan GUBERNA ook zijn steentje heeft bijgedragen.

Interessante links

Ontdek hoe men denkt over (corporate) governance en hoe dit onderwerp wereldwijd op de agenda komt! Hieronder kan u een samenvatting vinden van interessante links naar nationale en internationale organisaties die zich toeleggen op governance.

Nationaal

 • Commissie Corporate Governance
  De Commissie Corporate Governance werd opgericht in 2004 op initiatief van het VBO, Euronext Brussels en de CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) om samen één referentiecode op te stellen voor beursgenoteerde ondernemingen. De eerste Code, gepubliceerd in 2004, werd voor een eerste keer herzien in 2009 en een tweede keer in 2019. In mei 2019 heeft de wetgever de Code 2020 als referentiecode opgelegd voor alle Belgische beursgenoteerde ondernemingen. Op de website vindt u alle informatie over de Commissie Corporate Governance. U kan er eveneens de Code 2020 en enkele bijkomende toelichtingsnota's en handige instrumenten downloaden.
   
 • Code Buysse
  De Code Buysse werd opgesteld op initiatief van UNIZO, samen met UCM, die een "Commissie corporate governance voor niet-beursgenoteerde ondernemingen" oprichtten onder het voorzitterschap van Baron Paul Buysse. De opdracht van deze Commissie was een code uit te werken met specifieke aanbevelingen inzake behoorlijk bestuur voor alle niet-beursgenoteerde ondernemingen. In september 2005 verscheen de eerste editie van de Code Buysse. De Code werd een eerste maal herzien in 2009. In mei 2017 werd de derde editie, de Code Buysse III, voorgesteld door Baron Paul Buysse en Het Instituut voor het Familiebedrijf. Op de website vindt u alle informatie over de Commissie Buysse. U kan eveneens de Code Buysse III downloaden of uw vraag stellen aan de Commissie.
   
 • UNIZO & UCM Code voor goed bestuur
  UNIZO & UCM lanceerden in december 2020 op hun beurt een CODE VOOR GOED BESTUUR die de aanbevelingen omvat die UNIZO en UCM aan hun doelgroep zelfstandige ondernemers en niet-beursgenoteerde KMO’s voorleggen. De aanbevelingen werden tevens aangepast aan de nieuwe vennootschapswet. De code omvat daarnaast ook praktische fiches en een reeks videolessen. U kan de code hier raadplegen.
   
 • FSMA
  De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de opvolger van de CBFA, houdt, naast de Nationale Bank van België (NBB), toezicht op de Belgische financiële sector. Zij staat onder andere in voor het toezicht op de financiële markten en de informatie van vennootschappen. Op de website van de FSMA vindt u alle informatie hierover.
   
 • NBB
  De Nationale Bank van België is verantwoordelijk voor het toezicht op de individuele financiële instellingen, wat het microprudentieel toezicht wordt genoemd, en voor het macroprudentieel toezicht dat betrekking heeft op de goede werking van het financiële stelsel als geheel. Op de website van de NBB kan u alle informatie vinden over haar toezichts- en controlefunctie.
   
 • Euronext
  Euronext is een internationale, pan-Europese beursmaatschappij met gereglementeerde markten in Amsterdam, Brussel, Dublin, Lissabon, Londen en Parijs. Naast alle koersinformatie vindt u op de website van Euronext onder andere een overzicht van de recentste beursreglementen.

Internationaal

 • ecoDa - European Confederation of Directors' associations
  ecoDa is een onafhankelijke actor en een unieke overkoepelende organisatie die de belangrijkste nationale instituten van bestuurders in Europa vertegenwoordigt. GUBERNA is eveneens lid van deze Confederatie die ondertussen ongeveer 50.000 bestuurders vertegenwoordigd in 21 landen.
   
 • Europese Commissie (DG JUST)
  Op deze website vindt u alle informatie omtrent de initiatieven van de Europese Commissie op het vlak van ‘vennootschapsrecht & corporate governance’.
   
 • Europese Commissie (DG FISMA)
  Op deze website vindt u alle informatie omtrent de initiatieven van de Europese Commissie op het vlak van ‘financiële rapportering’ en ‘toezicht op de financiële instellingen’.
   
 • OESO
  Op deze website vindt u onder de topic ‘corporate governance’ alle informatie omtrent de initiatieven die door de OESO op dit vlak worden genomen. U kan er onder andere de ‘OECD Principles of Corporate Governance’ downloaden, alsook de ‘OECD Guidelines on Corporate Governance of State Owned Enterprises'.
   
 • ICGN
  De ‘International Corporate Governance Network’ is een internationaal ledennetwerk, opgericht vanuit de investeringsgemeenschap. Het heeft tot doel het uitwisselen van opinies en informatie rond internationale corporate governance thema’s. Deze thema’s worden uitgewerkt in diverse werkgroepen en kunnen resulteren in de uitgave van specifieke ICGN richtlijnen. Het ICGN organiseert ook jaarlijks een internationaal corporate governance congres.
   
 • ECGI
  Het ‘European Corporate Governance Institute’ is een internationaal wetenschappelijk netwerk van academici die onderzoek voeren binnen het domein van corporate governance. ECGI biedt een forum aan voor debat tussen academici, beleidsopstellers en de praktijk. Zij focussen op de belangrijkste corporate governance aspecten en de bevordering van goede praktijken in dit domein. Naast publicaties en working papers bevat deze website een overzichtelijke lijst van de bestaande corporate governance codes.
   
 • GNDI
  Het ‘Global Network of Director Institutes’ brengt ledenverenigingen van bestuurders uit de hele wereld samen met als doel het bevorderen van goed ondernemingsbestuur. De aangesloten instituten van het GNDI vertegenwoordigen samen meer dan 100.000 bestuurders uit een breed scala van organisaties.
   
 • Conference Board
  De Conference Board is een internationale onafhankelijke ledenorganisatie. Zij voert onderzoek, organiseert conferenties en brengt bedrijfsleiders samen rond diverse thema’s, waaronder corporate governance. Op deze website vindt u alle informatie omtrent de verschillende werkgroepen die door de Conference Board worden georganiseerd.

Sandra Gobert on the 2020 Belgian Code on Corporate Governance - May 2019

Publicaties voor Codes & Regulations

Press Release
Image FB podcast

GUBERNA en the content company lanceren “Family Business”, een podcastreeks over en voor familiebedrijven

Een podcast die op zoek gaat naar wat het betekent om een familiebedrijf te zijn. of beter: een podcast die familiebedrijven inspireert op hun pad naar professionalisering. Dat is de doelstelling van de reeks Family Business, die GUBERNA en the content company lanceren.

Lees meer

Nog geen GUBERNA-lid?

Ontdek onze lidmaatschapsvoordelen en sluit u aan bij ons netwerk van meer dan 3.000 governance actoren (bestuurders, aandeelhouders, ondernemers en decisionmakers).

Bekijk de lidmaatschappen

Wel al lid?

Log hier in en geniet van al uw voordelen.

Member Login