Family Business Governance

Centre Family Business Governance

Goede familiale fundamenten, daar bouwt u een stevige onderneming op. GUBERNA is ervan overtuigd dat goed bestuur op het niveau van de onderneming en van de familie hand in hand gaan.

Het Centrum voor Family Business Governance begeleidt, informeert en adviseert familiale ondernemers en ondernemersfamilies zodat ze hun levenswerk succesvol kunnen bestendigen in de toekomst. De klemtoon ligt hierbij op het uitbouwen van professionele relaties tussen de familie en de familiale onderneming. Dit wordt verwezenlijkt via de ontwikkeling van stevige governance fundamenten en een professionele familiale governance vanuit intergenerationeel perspectief. De familieraad, het familieforum en het familiaal charter zijn essentiële bouwstenen van een familiale governance waarvan de dynamiek en eigenheid ontrafeld en toegelicht wordt tijdens tal van initiatieven en activiteiten.

Naar publicaties

Familybusinessgovernance

Voor wie

We hebben niet enkel aandacht voor de mensen aan het roer, maar ook voor de familieleden die, ook al staan ze misschien wat verder van het schip, evenveel baat hebben bij een behouden vaart. Zowel individuen als ondernemingen kunnen zich bij GUBERNA aansluiten.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Vanuit het Centrum Family Business Governance begeleiden we familiale ondernemers en families op maat, en bieden we hen de kans om ervaringen uit te wisselen met peers en concrete inspiratie op te doen. 

Tal van familiale ondernemingen doen beroep op GUBERNA. Meer informatie over ons dienstenaanbod vindt u hieronder:

Vorming van de ‘next gen’ en toekomstige bestuurders

Begeleiding bij het opstellen van een gepast governance kader

Klankbordrol inzake charters en huishoudelijke reglementen

Doorlichting van de bestaande governance structuren 

Evaluatie raad van bestuur/familiale governance: 
Wij maken graag een offerte op maat voor u, aangepast aan uw noden en wensen.

Neem contact op
 

Incompany opleidingen op maat inzake (familiale) governance

Naast incompany opleidingen op maat, kunnen (toekomstige) familiale bestuurders uiteraard ook aansluiten bij ons open opleidingsaanbod.

Onze doelstellingen voor 2022

De partner van het Centrum Family Business Governance

Vragen of een offerte op maat? Contacteer ons!

Liesbeth De Ridder

liesbeth.deridder@guberna.be

Tel +32 9 210 98 91

Liesbeth De Ridder

Research and Development

GUBERNA werkt nauw samen met het Research Centre for Entrepreneurship & Family Firms (RCEF, UHasselt) onder leiding van prof. dr. Wim Voordekkers, en het Expertisecentrum Familiebedrijven VKW-Limburg onder leiding van Koen Hendrix. Onze research en expertise, gecombineerd met de inzichten en ervaring vanuit de familiebedrijven zelf, vormt een unieke combinatie. Deze wenden we waar gepast ook aan om de politieke wereld te sensibiliseren voor de specifieke uitdagingen van familiale bedrijven.

Family Business Award of Excellence

Jaarlijks reikt GUBERNA samen met EY en FBNet Belgium, en in samenwerking met BNP Paribas Fortis en De Tijd / l’Echo de Family Business Award of Excellence uit. Via dit initiatief willen we familiebedrijven aanmoedigen ‘best practices’ met elkaar te delen en zetten we jaarlijks de laureaten in de kijker.

Publicaties rond Family Business Governance