Member benefits

Nog geen lid van Guberna?

Sluit u aan bij ons netwerk van meer dan 3.000 bestuurders, aandeelhouders, topmanagers en bedrijfsleiders.

Bekijk de lidmaatschappen

Nog geen lid van Guberna?

Sluit u aan bij ons netwerk van meer dan 3.000 bestuurders, aandeelhouders, topmanagers en bedrijfsleiders.

Bekijk de lidmaatschappen

Wel reeds lid?

Meld u hier aan

Organisatietypes en researchthemas

Onze organisatietypes

Goed bestuur op maat van elke organisatie. GUBERNA kiest voor een duidelijke gesegmenteerde aanpak, op maat van uw type organisatie. Onze expertisecentra, ontwikkeld samen met onze partners, hebben tal van projecten, activiteiten en publicaties geleid die specifiek zijn voor deze organisatievormen.

Onze onderzoeksthema's

Onze onderzoeksthema's spelen een centrale rol in de 'Derde Bestuursgolf'.

Publicaties

Naast de GUBERNA-publicaties vindt u hieronder een overzicht van toonaangevende Belgische en internationale codes en publicaties over goed bestuur. Onder het motto "one size does not fit all" kunt u via de filterfunctie zoeken naar de voor u meest relevante organisatietypen en thema's.

Multi-stakeholder governance in sociale ondernemingen

Sociale ondernemingen zijn ondernemingen die sociale en maatschappelijke problemen, zoals armoede, sociale uitsluiting en ecologische problemen willen aanpakken en dit doen door het verhandelen van goederen en/of diensten. Ze onderscheiden zich van non-profit organisaties doordat ze hun financiële middelen verwerven via het uitoefenen van een ondernemingsactiviteit en niet (alleen) uit giften en subsidies. Ze onderscheiden zich van reguliere, commerciële organisaties omwille van het dominante sociale doel dat ze nastreven. Sociaal ondernemerschap krijgt in toenemende mate aandacht van beleidsmakers en academici als een middel om sociale en maatschappelijke problemen op te lossen.

Lees meer

"Male, pale & stale” is dood, lang leve diversiteit!

Het ‘glazen plafond’ is ons allen bekend, net zoals de quota-wetgevingen, want zij worden geacht soelaas te brengen. Voor GUBERNA is dit echter niet de focus. Wij zijn wel degelijk een grote pleitbezorger van meer vrouwen in leidinggevende functies en in het bijzonder in raden van bestuur. Niet voor niets behandelen we dit topic reeds lang in onze werking. Het succesvolle mentoring programma is één voorbeeld hiervan. Maar gender is slechts één stukje van de puzzel. ‘Diversiteit’ is het hogere doel voor GUBERNA. 

Lees meer

Er is nog veel meer GUBERNA

Neem ook een kijkje naar...