Op initiatief van de Koning Boudewijnstichting werkte in 2010 een stuurgroep van een twintigtal personen uit de social profit sector (voorzitters, bestuurders of directeurs van de verschillende subsectoren) aanbevelingen uit rond het besturen van social profit organisaties (SPO’s). De leden van de stuurgroep hebben allemaal in eigen naam deelgenomen aan dit initiatief. Met deze aanbevelingen wil de Koning Boudewijnstichting een hulpmiddel aanreiken voor de organisaties opdat zij de juiste vragen zouden stellen over goed bestuur.
 
De acht voorgestelde aanbevelingen zijn bedoeld voor verenigingen, stichtingen en andere organisaties uit de social profit sector. Ze nodigen de organisaties uit een discussie op te starten of voort te zetten rond goed bestuur en dit toe te passen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de verschillende organisaties. Elke aanbeveling wordt aangevuld met meer gedetailleerde richtlijnen voor een praktischere toepassing.
 
Met dit initiatief wil de Koning Boudewijnstichting het besturen van SPO’s aantrekkelijker maken door de positie van bestuurders te verstevigen en hen een houvast te bieden. Op die manier kan ze het de organisaties ook makkelijker maken om vrijwillige en geëngageerde bestuurders te vinden.

 

Corentin

Vragen ?

Hebt u vragen, suggesties of projecten rond good bestuur in de social profit sector? Onze experten helpen u graag verder.

Corentin Gobiet

corentin.gobiet@guberna.be

Tel + 32 2 518 18 02

Multi-stakeholder governance in sociale ondernemingen

Sociale ondernemingen zijn ondernemingen die sociale en maatschappelijke problemen, zoals armoede, sociale uitsluiting en ecologische problemen willen aanpakken en dit doen door het verhandelen van goederen en/of diensten. Ze onderscheiden zich van non-profit organisaties doordat ze hun financiële middelen verwerven via het uitoefenen van een ondernemingsactiviteit en niet (alleen) uit giften en subsidies. Ze onderscheiden zich van reguliere, commerciële organisaties omwille van het dominante sociale doel dat ze nastreven. Sociaal ondernemerschap krijgt in toenemende mate aandacht van beleidsmakers en academici als een middel om sociale en maatschappelijke problemen op te lossen.

Lees meer

Nog geen GUBERNA-lid?

Ontdek onze lidmaatschapsvoordelen en sluit u aan bij ons netwerk van meer dan 3.000 governance actoren (bestuurders, aandeelhouders, ondernemers en decisionmakers).

Bekijk de lidmaatschappen

Wel al lid?

Log hier in en geniet van al uw voordelen.

Member Login